Ontdek onze laatste informatie en maatregelen met betrekking tot COVID-19 Klik hier

Informations

Algemene verkoopvoorwaarden

In deze ongekende omstandigheden zijn er uitzonderlijke maatregelen getroffen door de Franse regering. Hierdoor hebben de annuleringsvoorwaarden voorrang op onze gebruikelijke Algemene voorwaarden (verordening nr. 2020-315 van 25 maart 2020).

Voor alle reserveringen die geannuleerd moesten worden voor onze openingsdatum verstrekt Riviera Villages vouchers ter waarde van het reeds betaalde bedrag. Deze voucher is vanaf de annuleringsdatum 18 maanden geldig en stelt u in de gelegenheid om uw verblijf opnieuw te boeken.

 

Informations LEGIFRANCE 

RESERVERINGSVOORWAARDEN RIVIERA VILLAGES - PRAIRIES DE LA MER

 

***INDIVIDUELE VERBLIJVEN BIJ PRAIRIES DE LA MER *** 

PRAIRIES DE LA MER - 1910 Route Du Littoral 83310 GRIMAUD Frankrijk - tel. +33 (0)4 94 79 09 09 - fax +33 (0)4 94 79 09 10 - www.riviera-villages.com - prairies@riviera-villages.com - Camping ***** - 1118 staanplaatsen - Classificatie toegekend door Atout France op 18 mei 2017 en geldig tot 18 mei 2022. 

SIRET-nr. 602 037 640 00029 / APE 552C - Rechtsvorm: naamloze vennootschap naar Frans recht met raad van bestuur - Aandelenkapitaal: 80.512,14 euro - Maatschappelijke zetel: Quartier Saint Pons-Les-Mures 83310 GRIMAUD - Ingeschreven in het handelsregister van Fréjus onder nr.: 602 037 640 - Intracommunautair btw-nr: FR 92 602 037 640 00029
Wij vragen u om onderstaande algemene voorwaarden aandachtig door te lezen, zodat u gebruik kunt maken van de diensten aangeboden door PRAIRIES DE LA MER. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de reserveringsperiode die loopt van 25 november 2019 tot 11 oktober 2020, voor verblijven in de periode van 4 april tot 11 oktober 2020. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van verblijven en zijn geldig vanaf het moment van de bevestiging van uw opdracht. Het boeken van een verblijf impliceert volledige instemming met onze algemene voorwaarden.
De klant erkent en verklaart de bevoegdheid te hebben om de in de onderhavige voorwaarden gedefinieerde en door PRAIRIES DE LA MER aangeboden diensten af te sluiten en te verwerven. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de onderhavige voorwaarden. De onderhavige voorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd of aangevuld door PRAIRIES DE LA MER. In dit geval is de nieuwe versie automatisch van toepassing op elke nieuwe klant, die hierover wordt geïnformeerd door publicatie op de website: www.riviera-villages.com. De koper erkent volledig op de hoogte te zijn van het feit dat voor zijn instemming met de inhoud van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden geen handgeschreven of elektronische handtekening op dit document nodig is.

INLEIDING

De voorwaarden voor de uitvoering van de activiteiten met betrekking tot de organisatie en de verkoop van reizen of verblijven worden bepaald door het Franse wetboek van Toerisme (Code de Tourisme) en in het bijzonder door de artikelen L. 211-1 en volgende van dit wetboek. De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relaties met betrekking tot de verkoop van individuele verblijven tussen het bedrijf PRAIRIES DE LA MER en zijn klanten. Hun respectieve verplichtingen zijn hierin vastgelegd. Het feit dat het bedrijf PRAIRIES DE LA MER zich niet beroept op een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, betekent niet dat het er afstand van doet.
Elke reservering houdt de toepassing van deze voorwaarden zonder voorbehoud door de klant in, evenals zijn volledige en gehele aanvaarding van de algemene voorwaarden die op elk ander document voorrang hebben.  Behoudens schriftelijke voorafgaande instemming van het bedrijf PRAIRIES DE LA MER met een afwijking hiervan, zijn deze algemene voorwaarden op alle klanten van toepassing. Elk ander document dan de algemene verkoopvoorwaarden en met name de catalogi, prospectussen, reclame, kennisgevingen, dienen slechts ter informatie en zijn indicatief van aard. 

DIENSTEN, RESERVERINGEN, TARIEVEN 

1 - RESERVERING EN BETALING VAN VERBLIJVEN

• De onderdelen van de geleverde diensten met betrekking tot onze reizen en onze verblijven worden vermeld op onze website www.riviera-villages.com. Vanaf 25 november 2019 kunt u op onze website de geldende tarieven raadplegen of u persoonlijk laten adviseren door een van onze receptiemedewerkers via +33 (0)4 94 79 09 09. 

De klant beschikt over de online catalogus of papieren brochure of kan onze reserveringsmedewerkers om uitleg over onze diensten vragen via de site, telefonisch of via e-mail. Hij bepaalt op het moment van reservering zelf de diensten van zijn keuze.   De klant erkent kennis te hebben genomen van de inhoud van de diensten, van de bestemming en van de reserveringsvoorwaarden en van alle kenmerken van de verblijven en accommodaties. Hij erkent alle informatie te hebben gevraagd en verkregen die nodig is voor de reservering met volledige kennis van de feiten. De klant is verantwoordelijk voor zijn keuze van reservering en voor de afstemming op zijn behoeften, zodat PRAIRIES DE LA MER niet verantwoordelijk kan worden gehouden. De reservering wordt bij afronding van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd. Het reserveringsproces eindigt met de inning van de aanbetaling van 30% door PRAIRIES DE LA MER.
• De reservering wordt pas definitief na akkoord van het resort, na ontvangst van de aanbetaling en na ofwel ontvangst van het correct ingevulde en ondertekende reserveringscontract, ofwel aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden bij de online reservering.
• Reserveringen zijn pas bindend voor PRAIRIES DE LA MER als PRAIRIES DE LA MER deze heeft aanvaard, wat PRAIRIES DE LA MER vrij staat te doen of te weigeren, afhankelijk van de beschikbaarheid en in algemene zin alle omstandigheden die de uitvoering van de reservering kunnen belemmeren. PRAIRIES DE LA MER biedt met name familieverblijven aan. De accommodaties zijn speciaal hiervoor ontworpen. PRAIRIES DE LA MER behoudt zich het recht voor om elke reservering te weigeren die in strijd is met een redelijk gebruik of in strijd met een gebruik voor uitsluitend ‘toeristische’ doeleinden. De klant verbindt zich ertoe de accommodatie niet te zullen gebruiken voor permanente bewoning of het uitoefenen van beroepsactiviteiten.
• Onder voorbehoud van beschikbaarheid op de gewenste data kunt u een verblijf reserveren volgens de op pagina 1 vermelde voorwaarden.
• Bij uw inschrijvingsaanvraag moet een aanbetaling worden voldaan ten bedrage van 30% van de prijs van het verblijf inclusief belastingen, die binnen 72 uur na uw reservering bij ons binnen dient te zijn. Uw reservering wordt pas definitief na de registratie van uw aanbetaling. Het resterende bedrag moet ten laatste 30 dagen vóór uw datum van aankomst betaald zijn. Dus: 

*** Bij reserveringen die meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf zijn gedaan: op het moment van de reservering bij het resort moet een aanbetaling van 30% van het bedrag van de gereserveerde diensten worden voldaan. Het resterende bedrag moet ten laatste 30 dagen vóór de eerste dag van het verblijf in het resort betaald zijn.
*** Bij reserveringen die minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf zijn gedaan: op het moment van reservering bij het resort moet het volledige bedrag worden betaald. 

LET OP: Als we de aanbetaling of het resterende bedrag niet voor het verstrijken van deze termijnen hebben ontvangen, dan beschouwen we uw reservering als geannuleerd en bieden we de betreffende diensten opnieuw te koop aan.  Bovendien worden de annuleringsvoorwaarden op u toegepast.
Bij ontvangst van uw aanbetalingen sturen wij u een bevestiging van uw verblijf, waarin tevens het nog openstaande resterende bedrag wordt vermeld.  Bij elke betaling dient u het referentienummer van uw reservering te vermelden. Dit nummer vindt u in de reserveringsbevestiging.  
Een ieder die zich op de verblijfslocatie meldt zonder eerst het volledige verschuldigde bedrag te hebben voldaan, zal worden geweigerd.  Bij inschrijving minder dan dertig dagen vóór vertrek dient de klant het volledige verschuldigde bedrag bij reservering te betalen.  In dit geval kunnen wij, gezien de aanvangsdatum van het verblijf, niet altijd een reserveringsbevestiging sturen. U wordt dan geacht te hebben ingestemd met alle punten die zijn vermeld in de onderhavige algemene voorwaarden of waarvan u mondeling op de hoogte bent gesteld.
Voor huuraccommodaties en om veiligheidsredenen geldt dat het aantal in de accommodatie verblijvende personen in geen geval hoger mag zijn dan het aantal personen waarvoor de accommodatie bestemd is en het aantal personen dat in het contract is vermeld. In geval van overbezetting van de accommodatie, d.w.z. een bezetting die de standaardcapaciteit overschrijdt, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, waarvan de hoogte afhankelijk is van de locatie en periode.  Deze tarieven worden bij reservering medegedeeld.
• LET OP: Elk van uw kant onderbroken of verkort verblijf (verlate aankomst, vervroegd vertrek) of niet gebruikte diensten geven geen enkel recht op terugbetaling.

 

2 - BETALINGSMOGELIJKHEDEN VOOR HET VERBLIJF
De betaling van uw verblijf moet verplicht vergezeld zijn van de reserveringsbon en kan worden voldaan met bankcheques of vakantiecheques: Het bedrijf PRAIRIES DE LA MER heeft goedkeuring van het Agence Nationale pour les Chèques Vacances; u kunt deze cheques voor al uw verblijven gebruiken. Bij betaling met vakantiecheques wordt geen wisselgeld teruggegeven. We raden u aan om uw cheques aangetekend met ontvangstbewijs te verzenden met vermelding van uw dossiernummer.  Cheques die niet aangetekend zijn verzonden en niet door PRAIRIES DE LA MER zijn ontvangen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.  Deze cheques zijn geldig voor de nominale waarde tot het totale verschuldigde bedrag bij betaling van uw verblijf, ten laatste bij de betaling van het resterende bedrag. Bij annulering wordt een eventuele terugbetaling uitgevoerd via bankcheque, creditcards (Visa, Mastercard) of via bankoverschrijving. 

Let op: Bij betaling met vakantiecheques is terugbetaling niet mogelijk.

 

3 - TARIEVEN
3.1: Tarieven en toeristenbelasting 

• De tarieven voor al onze verblijven, accommodaties en bijhorende diensten staan vermeld op onze website. De tarieven worden bepaald per categorie en type accommodatie en zijn uitgedrukt in euro's. PRAIRIES DE LA MER kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor wijzigingen in de wisselkoers.
• De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2020. Deze komen overeen met één nacht en zijn weergegeven in euro’s. Toeristenbelasting is verschuldigd voor personen vanaf 18 jaar (in Grimaud met ingang van 1-1-2019: 0,66 euro).
• Onze tarieven inclusief belastingen kunnen worden gewijzigd in geval van een stijging van de belastingen die op onze verblijven van toepassing zijn.
• De tarieven zijn dynamisch en wijzigen naargelang het seizoen, zodat de klant op het moment van reserveren kan profiteren van de meest gunstige prijs. De vermelde “vanafprijs” is de meest gunstige prijs die beschikbaar is in de openingsperiode van het park.  Deze prijs kan worden verhoogd op basis van twee criteria:
-    Op basis van de gereserveerde periode en de bezetting van het park wordt op elke periode een dynamische vermenigvuldigingsfactor toegepast;
-   Vroeger reserveren levert een lagere prijs op, die echter nooit lager kan worden dan het referentietarief (het vermelde tarief).
• Rekening houdend met het voorgaande en met de actieve rol die de klant speelt in de bepaling van het tarief voor zijn verblijf, dat afhankelijk is van hoe lang van tevoren er wordt gereserveerd, kan het bedrijf PRAIRIES DE LA MER in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een prijsverschil tussen twee verblijven die voor dezelfde periode worden gereserveerd.
3.2: Kortingen – promotieacties.
Als u gebruik wilt maken van een korting in het kader van een promotie-actie, dient u dit bij uw reservering aan te geven. Op aanbiedingen zijn specifieke voorwaarden van toepassing, met name met betrekking tot de beschikbaarheid. Kortingen of promotieacties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer de bevestiging of factuur is verzonden, kan de klant op geen enkele korting meer een beroep doen.

 

4 - WIJZIGING VAN UW RESERVERING 
4.1: Wijziging van uw reservering 
Kosteloos wijzigen van uw reservering is mogelijk tot 30 dagen voor aankomstdatum, onder voorbehoud van beschikbaarheid bij PRAIRIES DE LA MER. In geval van een wijziging vragen wij u om ons dit zo snel mogelijk schriftelijk, per e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Elk verzoek tot wijziging kan alleen worden geaccepteerd voor zover de beschikbaarheid (tegen het geldende tarief) dit toelaat en moet per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden verzonden naar het bedrijf PRAIRIES DE LA MER.  Als datum van de wijziging geldt de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.w.z. de datum van het poststempel. 

LET OP: Als u niet uitdrukkelijk hebt verzocht om een wijziging van uw reservering of een latere aankomstdatum hebt gemeld, dan kan de accommodatie 24 uur na de in het contract vermelde aankomstdatum opnieuw voor verkoop beschikbaar worden gesteld, en verliest u bijgevolg uw reservering, evenals het gestorte bedrag.

4.2: Wijziging door het bedrijf PRAIRIES DE LA MER

Als vóór het vertrek van de klant een van de essentiële elementen van het verblijf onmogelijk is wegens een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten, of wegens een geval van overmacht, dan lichten we u daar zo snel mogelijk over in.  U hebt dan de mogelijkheid om het verblijf te annuleren of de door ons voorgestelde wijziging te accepteren. U dient ons dan binnen 72 uur uw keuze te door te geven (bij annulering worden alle betaalde bedragen onmiddellijk terugbetaald, terwijl bij acceptatie in voorkomende gevallen slechts het teveel ontvangen bedrag wordt terugbetaald). De toepassing van de onderhavige veronderstelling leidt niet tot de betaling van een schadevergoeding.

 

5 - ANNULERING VAN UW RESERVERING 
5.1: Annulering door de klant
In geval van annulering vragen we u ons dit snel mogelijk schriftelijk, per e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende zending van relevante documenten. Elk verzoek tot annulering moet bovendien via een aangetekende zending met ontvangstbewijs van relevante documenten aan het bedrijf PRAIRIES DE LA MER worden bevestigd.   Als datum van annulering geldt de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.w.z. de datum van het poststempel.
5.1.1: Terugbetaling zonder annuleringskosten
Wij verzekeren u de terugbetaling van alle gestorte bedragen (met uitzondering van 15 euro administratiekosten) zonder annuleringskosten, tot aan de vooravond van uw aankomst als de annulering, onder voorbehoud van de levering van relevante documenten, het gevolg is van de volgende ernstige oorzaken:
***  Ziekte, ongeval, overlijden van de reserverende persoon, diens partner, ouders of kinderen.
*** Ontslag om economische redenen van de reserverende persoon of diens partner.
5.1.2: Terugbetaling met annuleringskosten
Als de annulering gebeurt om een andere reden dan hierboven vermeld, ten laatste 30 dagen vóór de aankomstdatum, dan wordt 30% van de verblijfskosten ingehouden als annuleringskosten. Als de annulering gebeurt tussen 30 en 15 dagen vóór de aankomstdatum, dan wordt 50% van de verblijfskosten ingehouden als annuleringskosten.  

5.1.3: Annulering zonder terugbetaling 
Als de annulering minder dan 15 dagen vóór de aankomstdatum gebeurt om een andere reden dan hierboven vermeld, dan vindt er geen enkele terugbetaling plaats. Bij betaling met vakantiecheques vindt er geen enkele terugbetaling plaats.
5.2: Annulering door PRAIRIES DE LA MER
In geval PRAIRIES DE LA MER het verblijf annuleert en geen gelijkwaardig alternatief voorstelt, dan worden alle gestorte bedragen onmiddellijk terugbetaald aan u. Deze annulering leidt echter niet tot de betaling van een schadevergoeding en rente.
In geval van annulering door PRAIRIES DE LA MER ten gevolge van een geval van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 1148 van het Franse burgerlijk wetboek, worden alleen onmiddellijk de gestorte bedragen terugbetaald, maar geen enkele schadevergoeding. 

UW VERBLIJF

1: VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN HET VERBLIJF
Onze chalets zijn mobiele recreatieverblijven die niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit. Er zijn echter specifieke accommodaties en infrastructuren die speciaal bestemd zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit. Meer informatie hierover is op te vragen bij de receptie. De reservering van een kampeerplaats of huuraccommodatie is strikt persoonlijk. U mag in geen geval onderverhuren noch uw reservering overdragen zonder voorafgaande toestemming van het resort.  Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van hun ouders of wettelijke voogden.
1.1: Kampeerplaats
Het basistarief omvat de kampeerplaats voor een tent, caravan of camper, één auto en 1 of 2 personen en toegang tot de infrastructuur van het park. 

1.2: Huuraccommodatie
• Huuraccommodaties zijn ingericht. Het basistarief is voor 1 tot 6 personen afhankelijk van het type accommodatie.
• PRAIRIES DE LA MER behoudt zich het recht voor om groepen of families met een omvang die de capaciteit van de gehuurde accommodatie overstijgt, de toegang tot het park te weigeren of hogere verblijfskosten in rekening te brengen. 
• Mogelijkheid tot het kiezen van een specifiek chalet door betaling van een toeslag van 10% (op basis van beschikbaarheid).  
• Voor elke wijziging van accommodatie tijdens het verblijf op initiatief van de klant wordt 75 euro berekend (schoonmaakkosten).

 

2 - AANKOMST
2.1: Overhandiging van de sleutels
De aankomstdagen kunnen verschillen per resort en per periode (zie hiervoor de specifieke voorwaarden van elk resort). Op de dag van aankomst bij PRAIRIES DE LA MER zijn de chalets beschikbaar vanaf 16.00 uur. Bij een eerdere aankomst zullen wij er, afhankelijk van beschikbaarheid, alles aan doen om de wachttijd te verkorten.
2.2: Borg
Bij aankomst wordt de klant gevraagd een borg van 200 euro te betalen.  Deze dient bij aankomst per bankpas of cheque te worden betaald. Deze borg wordt op de dag van vertrek, na volledige controle (inventaris) van het chalet, aan de klant terugbetaald.   De directie behoudt zich het recht voor om de borg geheel of gedeeltelijk in te houden wanneer het gehuurde niet schoon en/of in goede staat wordt achtergelaten. Als de huurder buiten de openingstijden van de receptie vertrekt, wordt het chalet nadien gecontroleerd en wordt de borg per post teruggestuurd. Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval dat de kosten hoger zijn dan het bedrag van de borg.

 

3 - TIJDENS UW VERBLIJF
3.1: Huisreglement
Op het terrein van PRAIRIES DE LA MER is het huisreglement opgehangen. U wordt verzocht dit te lezen en hier rekening mee te houden. Alle klanten dienen zich te houden aan de bepalingen van het huisreglement.  Elke huurder is verantwoordelijk voor de problemen en overlast die worden veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.
3.2: Verlies, diefstal, schade
Het bedrijf PRAIRIES DE LA MER is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen op ons park, zowel in de accommodaties als op parkeerterreinen en in gemeenschappelijke ruimten.  Het bedrijf PRAIRIES DE LA MER wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden, enz. of in een geval van een incident dat valt onder burgerlijke aansprakelijkheid van de vakantieganger. PRAIRIES DE LA MER wijst tevens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot geld en persoonlijke bezittingen van de huurder. Bij de receptie kunnen kluisjes worden gehuurd.  (Tarief 2019: 3 euro /dag + 15 euro borg). Deze kluisjes worden voor gebruik beschikbaar gesteld aan de klant, die hiervoor als enige verantwoordelijk is. De huurder ontvangt een sleutel voor zijn kluisje. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij en indien nodig uw persoonlijke dekking te verhogen.

3.3: Huisdieren
Huisdieren zijn in de huuraccommodaties toegestaan tegen bijbetaling van 5 euro per dag. Huisdieren dienen gedurende het gehele verblijf door hun eigenaar aangelijnd en onder voortdurend toezicht gehouden te worden. Overtreding van de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften door het dier (schoonmaakbenodigdheden gratis beschikbaar bij de receptie) kan leiden tot verwijdering van de eigenaren. Het departementaal bestuur heeft een algemeen verbod uitgevaardigd op de aanwezigheid van huisdieren op het strand. Het Europees dierenpaspoort (inentingsboekje) voor uw hond of kat dient in orde te zijn. Honden van de eerste categorie (aanvals- en waakhonden) zijn ten strengste verboden in het openbaar vervoer, openbare ruimtes met uitzondering van de openbare weg, en gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek.  Honden van de tweede categorie (waak- of verdedigingshonden) dienen gemuilkorfd te zijn en aangelijnd te worden gehouden door een volwassene.

 

4 - VERTREK
Op de in uw huurcontract aangegeven vertrekdatum dient u de huuraccommodatie vóór 10.00 uur ‘s morgens te verlaten. Een late check-out is alleen mogelijk als de beschikbaarheid dit toelaat, en tegen betaling van 40 euro op de avond vóór vertrek. Bij een late check-out kunt u, op voorwaarde dat u deze service op de avond vóór uw vertrek gereserveerd en betaald hebt bij de receptie, tot uiterlijk 14.00 uur over uw accommodatie beschikken. De accommodatie dient schoon te worden achtergelaten en de inventaris kan worden gecontroleerd. Elk kapot of beschadigd voorwerp evenals de benodigde reparaties worden bij de huurder in rekening gebracht. De borg wordt aan u terugbetaald na afloop van het verblijf, verminderd met de ingehouden schadevergoeding voor eventuele schade die bij het vertrek wordt vastgesteld.  

Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval de kosten hoger zijn dan het bedrag van de borg.
Als de accommodaties CHILOE vóór uw vertrek niet zijn schoongemaakt, dan worden u schoonmaakkosten in rekening gebracht (75 euro). Voor elk verlaat vertrek kan een extra nacht in rekening worden gebracht tegen de geldende tarieven op de dag van het verlate vertrek.

OVERIGE VOORWAARDEN

1 - KLACHTEN
Bij eventuele ontevredenheid over het verloop van het verblijf kunnen onze klanten gebruik maken van een klachtenprocedure. Klachten kunnen worden gemeld per post (Prairies de la Mer, 1910 Route du Littoral, 83310 Grimaud - Frankrijk), via e-mail (prairies@riviera-villages.com) of via ons tevredenheidsonderzoek aan het einde van het verblijf. Tijdens uw verblijf kunt u klachten tussen 8.00 en 23.00 uur melden bij onze receptie of onderhoudsdienst. Klachten kunnen betrekking hebben op een accommodatie die niet conform de reservering is of op de dienstverlening die niet aan de verwachtingen van de klant voldoet. De directie zal alle schriftelijke klachten op een gepaste manier beantwoorden mits deze niet anoniem zijn ingediend. Indien de klant een vergoeding verwacht naar aanleiding van zijn klacht, moet hij dit binnen een maand na het verblijf melden per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de beheerder van het resort, met vermelding van het dossiernummer.

 

2 - AANSPRAKELIJKHEID
Overeenkomstig de bepalingen in artikel L.212-1 van de Franse Consumentenwet verbindt PRAIRIES DE LA MER zich ertoe zijn diensten aan te bieden volgens de geldende voorschriften. De klant erkent uitdrukkelijk dat PRAIRIES DE LA MER niet verantwoordelijk worden gehouden voor door zijn partners of derden verstrekte foutieve informatie in de brochure of op de website van PRAIRIES DE LA MER met betrekking tot de resorts, en met name foto’s en beschrijvingen, activiteiten, recreatiemogelijkheden, diensten en openingsdata. De foto’s en teksten in de brochure en op de website van PRAIRIES DE LA MER zijn juridisch niet bindend. Deze dienen slechts ter indicatie.
Het kan voorkomen dat bepaalde activiteiten en voorzieningen die aangeboden en beschreven worden in de brochure afgelast zijn, met name vanwege weersomstandigheden of door overmacht zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken. Het bedrijf PRAIRIES DE LA MER is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract. Niettemin draagt het bedrijf PRAIRIES DE LA MER geen verantwoordelijkheid in de gevallen waarin het niet of slecht uitvoeren van het contract te wijten is aan ofwel de klant, ofwel aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 1148 van het Franse Burgerlijk Wetboek.  

3.1 TOEPASSELIJK RECHT EN TAAL
De klant en PRAIRIES DE LA MER erkennen uitdrukkelijk dat hun relatie onderworpen is aan het Franse recht. De toepasselijke taal is het Frans, zelfs bij gebruik van een vertaling. Dit betekent dat de Franse tekst doorslaggevend is, met name bij de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze voorwaarden.

3.2 GEVOLGEN VAN ONGELDIGHEID OF ANNULERING VAN EEN ARTIKEL VOOR ANDERE BEPALINGEN
Annulering of ongeldigheid van artikelen of bepalingen in deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan andere bepalingen in deze voorwaarden. 

3.3 GESCHILLEN EN CLAIMS
Elke klacht over diensten die niet overeen zouden stemmen met de contractuele verplichtingen, moet voorafgaand schriftelijk en via aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gestuurd naar de beheerder van het betreffende resort.
In geval van geschillen wordt de bevoegdheid overgedragen aan de rechtbanken van de locatie van het resort.

 

4 - BESCHERMING EN BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

 

1. Context en informatie
PRAIRIES DE LA MER verwerkt persoonsgegevens.  Deze verwerking vindt plaats conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de Franse wet op de persoonsgegevens (Loi Informatique et Liberté). De verzamelde persoonsgegevens variëren afhankelijk van de manier waarop de diensten worden gebruikt. Persoonsgegevens die door ons worden verzameld of bewaard, worden direct door de betrokken persoon aan ons verstrekt en/of verzameld op basis van activiteiten op de website en het gebruik van diensten.
Persoonsgegevens kunnen in het bijzonder worden verzameld in de volgende situaties:

 • Bij reservering van uw verblijf
 • Bij deelname aan een tevredenheidsonderzoek
 • Bij een klacht
 • Bij het navigeren op onze website

PRAIRIES DE LA MER kan uw persoonsgegevens in het bijzonder verstrekken en overdragen aan: enquêtebureaus, marketingbureaus, touroperators, reisbureaus en, meer algemeen, aan commerciële partners (met name de marketingafdeling waar het bedrijf PRAIRIES DE LA MER gebruik van maakt) en elke andere eventuele verwerker. Verwerkers zijn gehouden aan naleving van de AVG en de Franse wet op de persoonsgegevens. Bij gegevensoverdracht naar landen buiten de EU ziet het bedrijf erop toe dat door de ontvanger een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd.

 

2. Doel van de verwerking:
We verwerken persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van PRAIRIES DE LA MER en zijn partners bij het nastreven van de volgende doelen:
- Verwerking van reserveringsaanvragen
- Opvolging van dossiers en klantverzoeken
- Uitvoering en opvolging van de verstrekking van accommodatie en aanverwante of aanvullende diensten
- Beheer van de commerciële relatie met de klant om onze diensten en ons aanbod aan de klant te verbeteren, te optimaliseren en te personaliseren
- Reclame
- Beheer van de relatie met klanten en potentiële klanten
- Klantenbinding
- Marketing (bijvoorbeeld voor afstemming van ons aanbod op klanten)
- Tevredenheidsonderzoeken
Verzamelde persoonsgegevens dienen correct en up-to-date te zijn. Met het oog hierop zal PRAIRIES DE LA MER deze gegevens aanpassen of verwijderen naar aanleiding van elke wijziging waarvan het bedrijf kennis heeft.
Ook verwerken we persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen bij het nastreven van de volgende doelen:

- Boekhouding en facturering
- De strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en corruptie,
- Naleving van artikel R611-42 van het Franse wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht (CESEDA), dat bedrijven verplicht om “bij aankomst van buitenlandse gasten een individueel registratieformulier voor de politie in te vullen of door de buitenlander te laten invullen en ondertekenen”.

 

3. Bewaring:
Verzamelde gegevens worden bewaard zo lang dit noodzakelijk is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met geldende regelgeving.

REGISTRATIEFORMULIER VOOR BUITENLANDSE GASTEN
Het ‘fiche individuelle de police’ (registratieformulier voor buitenlandse gasten) wordt zes maanden bewaard en bij een verzoek daartoe beschikbaar gesteld aan politie en gendarmerie.

GEGEVENS VERZAMELD VOOR BEHEER VAN KLANTEN EN POTENTIËLE KLANTEN: 
Persoonsgegevens van klanten kunnen voor reclamedoeleinden worden bewaard voor de duur van drie jaar, ingaande bij beëindiging van de commerciële relatie. Persoonsgegevens van potentiële klanten/niet-klanten kunnen worden bewaard voor de duur van drie jaar, ingaande op het moment van verzameling of het laatste contact met de potentiële klant. Na deze termijn van drie jaar kunnen wij opnieuw contact met u opnemen om te vragen of u nog commerciële communicatie van ons wenst te ontvangen.

Identiteitsbewijzen: Bij uitoefening van het recht op inzage of rectificatie mogen gegevens van identiteitsbewijzen worden bewaard gedurende de termijn bepaald in artikel 9 van het Franse wetboek van strafvordering, zijnde één jaar. Bij uitoefening van het recht van bezwaar mogen deze gegevens worden gearchiveerd gedurende de verjaringstermijn bepaald in artikel 8 van het Franse wetboek van strafvordering, zijnde zes jaar.

LIJSTEN VAN BEZWAAR TEGEN HET ONTVANGEN VAN RECLAME:
Informatie die wij nodig hebben om rekening te kunnen houden met uw recht van bezwaar, wordt maximaal drie jaar bewaard, met ingang van het moment waarop het recht van bezwaar wordt uitgeoefend.

BEZOEKERSSTATISTIEKEN: 
Informatie die op het apparaat van gebruikers wordt opgeslagen en elk ander element dat wordt gebruikt ter identificatie van gebruikers en dat traceerbaarheid of het herhaaldelijk bezoek van de gebruikers mogelijk maakt, wordt maximaal 13 maanden bewaard.

 

4. Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens:

Volgens de wet hebt u de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:
- Recht op inzage in persoonsgegevens
- Recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens
- Recht op stopzetting of beperking van de verwerking
- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
- Recht om uw toestemming in te trekken,
- Recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van reclame,
- Recht op dataportabiliteit in gevallen waarin dit technisch mogelijk is
- Recht om te bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden

- Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (in Frankrijk is dit de CNIL)

 

5. Uitoefening van uw rechten:
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG):
- Door middel van dit formulier

- Of door middel van een ondertekende brief met een kopie van uw identiteitsbewijs aan het volgende adres:
S.A. PDM 125 Avenue de la Mer, Les Jardins de la Mer, 83310 Port-Grimaud,
Frankrijk
Bij elk verzoek dient een kopie van een identiteitsbewijs met handtekening te worden meegestuurd.

 

6. Terminologie uit de Algemene verordening gegevensbescherming:
Definitie van ‘persoonsgegevens’:  “Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.” Definitie van ‘verwerking’: “Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.”

 

5 - SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN PRAIRIES DE LA MER 

PRAIRIES DE LA MER is geopend van 30 april tot 11 oktober 2020. Gedurende het seizoen zijn onze recepties zeven dagen in de week geopend van 8.00 tot 23.00 uur; onze beveiligingsdienst is aanwezig van 23.00 tot 8.00 uur. 
Mogelijkheid tot het kiezen van een specifiek chalet door betaling van een toeslag van 10% (op basis van beschikbaarheid op het moment van reserveren). Elke reservering is inclusief een parkeerplaats voor ÉÉN voertuig. Voor de toegang tot het terrein van PRAIRIES DE LA MER wordt voor elk extra voertuig van de houder van een reservering 10 euro per dag per voertuig berekend. Deze prijs betreft de toegang tot het park en geeft geen garantie op een parkeerplek.
De eindschoonmaak, beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen bij de accommodaties ROKA en FARE.
Deze diensten zijn niet inbegrepen bij de accommodaties CHILOE. Beddengoed en handdoeken kunnen ter plaatse worden gehuurd of zelf worden meegebracht. Vóór vertrek moeten de accommodaties CHILOE worden schoongemaakt en moet de koelkast worden ontdooid.

 

6 - REGISTRATIEFORMULIER VOOR BUITENLANDSE GASTEN

Artikel R611-42 van het Franse wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht (CESEDA) verplicht uitbaters van kampeerterreinen en andere terreinen om bij aankomst van buitenlandse gasten een persoonlijk registratieformulier voor de politie in te vullen, of door de gasten te laten invullen en ondertekenen. Het model van dit formulier is bepaald door het gezamenlijke besluit van de Franse ministers van binnenlandse zaken, immigratie en toerisme. De persoonsgegevens die hierbij worden verzameld, zijn met name: 
1. Achternaam en voornamen; 
2. Geboortedatum en -plaats; 
3. Nationaliteit; 
4. Vaste woonplaats van de buitenlander; 
5. Mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de buitenlander; Aankomstdatum bij het resort en voorziene vertrekdatum. 
Kinderen jonger dan 15 jaar mogen worden vermeld op het formulier van een begeleidende volwassene.
Ingevulde formulieren dienen zes maanden te worden bewaard en bij een verzoek daartoe te worden overhandigd aan de politie en gendarmerie. Deze overdracht kan plaatsvinden in immateriële vorm.

 

7 – BEMIDDELING BIJ CONSUMENTENGESCHILLEN 

Overeenkomstig de bepalingen van de Franse Consumentenwet aangaande de bemiddeling bij consumentengeschillen heeft de klant het recht op gratis gebruik van de bemiddelingsservice aangeboden door PRAIRIES DE LA MER. De derhalve voorgestelde mediator consumentenrecht is MEDICYS.
Deze bemiddelingsinstantie is bereikbaar:
- via de website www.medicys.fr; of
- per post: MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 Parijs, Frankrijk

 

8 – GEVONDEN VOORWERPEN

- Ontvangst en bewaring van gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen worden onmiddellijk na ontvangst geregistreerd in onze database.  Ze worden 30 dagen bewaard. Bederfelijke of gevaarlijke goederen worden onmiddellijk vernietigd.
- Melding van verlies: 
Verloren voorwerpen kunt u per telefoon of ter plaatse bij een van onze recepties melden.  Onze receptiemedewerkers kunnen uw vragen beantwoorden en uw melding registreren via +33 (0)4 94 79 09 09 of via e-mail: prairies@riviera-villages.com
- Gevonden voorwerpen:
Als uw voorwerp gevonden is, kunt u het binnen 30 dagen ophalen bij de receptie op vertoon van een identiteitsbewijs of het laten opsturen naar uw huisadres. In het laatste geval wordt een bedrag van 30 euro aan servicekosten berekend.
- Niet teruggegeven gevonden voorwerpen 
Voorwerpen die niet binnen 1 maand aan de eigenaar zijn teruggegeven, worden geschonken aan het goede doel ofwel vernietigd.

– Herroepingsrecht
Volgens artikel L221-28 12° van de Franse Consumentenwet
is het herroepingsrecht niet van toepassing op

de verstrekking van niet-residentiële accommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, horeca of recreatiegerelateerde diensten indien het aanbod voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering. Op grond hiervan is het herroepingsrecht hier niet van toepassing.

 

9- VRIJWILLIG INGESTUURDE DIGITALE INHOUD:

Foto's, video's, luchtopnamen en elke andere digitale inhoud die door de klant, de potentiële klant, de gebruiker van de dienst en meer algemeen elke persoon die al dan niet klant is van ons bedrijf, via welk kanaal dan ook (e-mail, sms, WhatsApp, sociale netwerken) worden verstuurd naar ons bedrijf, naar één van onze werknemers of welke van onze vertegenwoordigers dan ook, kunnen worden gebruikt voor reproductie, verspreiding en meer algemeen worden gebruikt op alle materiële en immateriële dragers voor marketinggerelateerde, commerciële, promotionele en informatieve doeleinden.

In geval u bezwaar maakt tegen een dergelijk gebruik, verzoeken wij u ons dit vóór het insturen te laten weten. Dit dient u schriftelijk te doen via het volgende e-mailadres: prairies@riviera-villages.com of per post naar: PRAIRIES DE LA MER 1910 Route du Littoral 83310 Grimaud.

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ONLINE RESERVEREN

1 - TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN OVER DE VOORWAARDEN VOOR ONLINE RESERVEREN 
Zoals eerder aangegeven heeft de klant de mogelijkheid om zijn verblijf online te reserveren via de website www.riviera-villages.com. Onverminderd de toepassing van rechtswege van de voorgaande bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden bij elke reservering in welke vorm dan ook, worden hier de technische voorwaarden voor online reserveren verduidelijkt. De klant kiest zijn internetreservering op basis van beschikbaarheid en geldende tarieven. De klant kan tevens bepaalde optionele diensten kiezen. Deze online reservering verloopt via diverse stappen, zodat de klant kan nagaan of het gekozen verblijf aan zijn wensen voldoet en hij op zijn reservering kan terugkomen vóór hij deze definitief bevestigt. De reservering van het verblijf bij PRAIRIES DE LA MER wordt pas geldig geregistreerd op de site als de klant duidelijk is geïdentificeerd door in te loggen of een gebruikersaccount aan te maken.
Via de definitieve bevestiging van de reservering kan de klant controleren of deze volledig voldoet en gaat hij akkoord met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voordat hij overgaat tot de beveiligde betaling van de gevraagde aanbetaling van 30%.
Na het doorlopen van deze stappen bevestigt PRAIRIES DE LA MER de geregistreerde reservering via e-mail, waarin ook de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden nog eens worden vermeld.  De reservering wordt als definitief beschouwd zodra de klant de e-mail van PRAIRIES DE LA MER met de bevestiging van de reservering heeft ontvangen. Deze bevestiging geldt als datum van afsluiting van het verkoopcontract en datum van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

 

2 - ONLINE BETALING EN BEVEILIGING VAN TRANSACTIES 
We wijzen er nogmaals op:
- dat er een eerste afschrijving ter hoogte van 30% van het bedrag van uw reservering plaatsvindt bij de online reservering van uw verblijf, 
- dat het resterende bedrag verschuldigd voor uw verblijf 30 dagen vóór uw aankomst automatisch van dezelfde bankpas wordt afgeschreven. De betaling gebeurt online via een bankpas (uitsluitend Visa, Carte Bleue en MasterCard) en via beveiligde betaling via Pay Box.  Alle nodige middelen worden aangewend om de vertrouwelijkheid en veiligheid van via het internet overgedragen gegevens te waarborgen. Om die reden maakt de website gebruik van de beveiligde betalingsmodule SSL (Secure Socket Layer), zodat de overgedragen gegevens met software worden versleuteld en geen enkele andere partij er kennis van kan nemen.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Wij accepteren cheques, ANCV-vakantiecheques, creditcards (uitsluitend Visa, Carte Bleue, MasterCard en American Express) en bankoverschrijvingen:
ONZE BANKGEGEVENS / IBAN
Bankcode: 10096 - Filiaalcode: 18574
Rekeningnummer: 00084809001- RIB: 58
Adres: CIC VAR (ENT) 48 Bd de Strasbourg 83000 Toulon
IBAN: FR76 1009 6185 7400 0848 0900 158 - BIC-code: CMCIFRPP
Rekeninghouder: CAMPING PRAIRIE DE LA MER
Vermeld bij uw bankoverschrijving altijd het dossiernummer en de naam van de reservering.

RESERVERINGSVOORWAARDEN KON TIKI

 

***INDIVIDUELE VERBLIJVEN RIVIERA VILLAGES***

KON TIKI - Route des Plages - 83350 Ramatuelle – FRANKRIJK +33(0)4 94 55 96 96

www.riviera-villages.com  -  www.tiki-hutte.com  -  kontiki@riviera-villages.com 

Kon Tiki **** - 580 locaties

Departementaal indelingsbesluit van 17/07/2012 nr. 2012/29 SIRET FR 24 596 580 365 00044/ APE 5530Z

Vorm : SAS Société par actions simplifiées

Aandelenkapitaal : 79 029.57 €

Maatschappelijke: Route des Plages RD 93 83350 RAMATUELLE N° RCS Fréjus : 596 580 365 Intracommunautair btw-nr.:FR24 596 580 365 00044

 

Vanaf 2 december 2019 kunt u uw verblijf reserveren via onze website: www.riviera-villages.com of per telefoon op: 0033 (0)4 94 55 96 96

De tarieven van KON TIKI 2019 zijn ‘dynamisch’ en evolueren naar gelang het seizoen. Hoe vroeger u boekt, des te meer kans heeft u eventueel op een gunstigere prijs.

 

Om te kunnen genieten van de door RIVIERA VILLAGES voorgestelde diensten, dient u aandachtig onderstaande algemene voorwaarden te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de reserveringsperiode die loopt van 2 december 2019 tot 01 november 2020, voor verblijven tussen 01 juni en 01 november 2020. Deze voorwaarden regelen de verkoop van de verblijven en zijn geldig vanaf de betaling van het voorschot. Wie een verblijf reserveert verklaart zich volledig akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

De onderhavige voorwaarden kunnen op elk ogenblik door Riviera Villages worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval is de nieuwe versie automatisch van toepassing op elke nieuwe klant, die erover wordt ingelicht door publicatie op de website: www.riviera-villages.com. De koper erkent perfect ingelicht te zijn over het feit dat er voor zijn akkoord met de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden geen schriftelijke of elektronische handtekening van dit document is vereist.

 

 

PREAMBULE 

De voorwaarden voor de uitvoering van de activiteiten met betrekking tot de organisatie en de verkoop van reizen of verblijven worden bepaald door de Code voor toerisme en in het bijzonder door de artikelen L. 211-1 en volgende van deze Code. De onderhavige algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties met betrekking tot de verkoop van individuele verblijven tussen het bedrijf Kon Tiki en zijn klanten, en legt hun respectieve verplichtingen vast.

Het feit dat het bedrijf Kon Tiki zich niet beroept op een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, betekent niet dat het er afstand van doet. Elke reservering houdt de toepassing zonder voorbehoud door de klant in, evenals zijn volledige en gehele aanvaarding van de algemene voorwaarden die op elk ander document voorrang hebben.

Behoudens een schriftelijk en voorafgaand akkoord van het bedrijf Kon Tiki voor een afwijking, zijn deze algemene voorwaarden op alle klanten van toepassing. Elke ander document dan de algemene verkoopvoorwaarden en met name de catalogi, prospectussen, reclame, gebruiksaanwijzingen, zijn slechts ter informatie.

DIENSTEN, RESERVERINGEN, PRIJZEN

ARTIKEL 1 - RESERVERING EN BETALING VAN VERBLIJVEN

• De bestanddelen van de geleverde diensten met betrekking tot onze reizen en onze verblijven worden vermeld op onze website www.riviera-villages.com. Vanaf 2 december 2019 kunt u op onze website de geldende tarieven raadplegen of een persoonlijke begeleiding genieten door contact op te nemen met een van onze gastvrouwen via +33 (0) 4 94 55 96 96.

De klant heeft de online catalogus of brochure op papier ter beschikking, of kan onze dienstverlening vragen via onze verkoopconsulenten, telefonisch of per e-mail. Hij bepaalt zelf de keuze van onze faciliteiten op de dag van de boeking.

• De klant erkent kennis te hebben genomen van de inhoud van de diensten, van de bestemming en van de reserveringsmodaliteiten, van alle kenmerken van de verblijven en accommodaties. Hij erkent alle informatie te hebben gevraagd en verkregen die nodig is voor de reservering met volledige kennis van de feiten. De klant is verantwoordelijk voor zijn keuze van reservering en voor de afstemming op zijn behoeften, zodat Riviera Villages niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

• De reservering wordt door de klant als geaccepteerd geacht op het einde van het reserveringsproces. Het reserveringsproces eindigt met de inning van het voorschot van 50% door Riviera Villages.

• De reservering wordt uitsluitend definitief met akkoord van het resort, na ontvangst van het voorschot en na ontvangst van ofwel het correct ingevulde en getekende reserveringscontract, ofwel na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden tijdens de online reservering.

• De reserveringen zijn pas bindend voor RIVIERA VILLAGES wanneer RIVIERA VILLAGES ze heeft aanvaard, wat Riviera Villages vrij is te doen of kan weigeren, in functie van de beschikbaarheid en in het algemeen van alle omstandigheden die de uitvoering van de reservering kunnen schaden. Riviera Villages biedt met name familieverblijven in traditionele zin aan. De accommodatie is speciaal hiervoor ontworpen. Zo houdt Riviera Villages zich het recht voor om elke reservering te weigeren die tegen dit principe ingaat of het probeert te wijzigen.

 

Onder voorbehoud van de beschikbaarheid op de gewenste data, kunt u een verblijf reserveren volgens de op pagina 1 vermelde modaliteiten.

 

*** Voor de reserveringen die meer dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf zijn gedaan: een voorschot van 50% van het bedrag van de gereserveerde diensten moet betaald zijn bij de reservering van het resort. Het saldo moet ten laatste 30 dagen vóór de eerste dag van het verblijf in het resort zijn betaald.

*** Voor de reserveringen die minder dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf zijn gedaan: het volledige bedrag moet worden betaald bij de reservering van het resort.

 

OPGELET: Als we de betaling van uw voorschot of van het saldo na deze termijnen niet hebben ontvangen, dan beschouwen we uw reservering als geannuleerd en bieden we de overeenstemmende diensten opnieuw te koop aan. Bovendien worden de annuleringsvoorwaarden op u toegepast

 

Bij ontvangst van uw voorschot ontvangt u een bevestiging van uw verblijf die ook het nog te betalen saldo vermeldt. Bij elke betaling dient u de referentie van het dossier te vermelden die u terugvindt op de bevestiging van het verblijf. Iedereen die zich op de verblijfplaats aanmeldt zonder voorafgaand het saldo te hebben betaald, wordt geweigerd.

In het geval de klant zich minder dan dertig dagen vóór vertrek inschrijft, dient hij de volledige kostprijs op het ogenblik van reservering te betalen. De datum waarop deze reservering eventueel tot stand kan komen, laat ons niet toe om u een bevestiging van verblijf te sturen. U wordt dan geacht alle aanwijzingen te hebben geaccepteerd die in de onderhavige algemene voorwaarden staan of die u mondeling zijn gemeld.

Voor de verhuurde verblijven en om veiligheidsredenen mag het aantal mensen die in het verblijf aankomen in geen enkel geval het aantal plaatsen dat aan het verblijf wordt toegewezen en het aantal in het contract vermelde personen overschrijden.

 

• OPGELET: Elk ingekort, onderbroken of verkort verblijf (laattijdige aankomst, vervroegd vertrek) of ongebruikte dienst kan niet worden terugbetaald.

 

• Indien zij dit wensen, kunnen klanten van het bedrijf KON TIKI, naast de prijs van hun verblijf, tegen betaling een verzekering afsluiten (met inbegrip van annulering, wijziging, late aankomst, onderbreking van het verblijf, vervangend voertuig, het vergeten van een persoonlijk object in de accommodatie). Dit wordt verstrekt door de verzekeringsmakelaar, GRITCHEN TOLEDE ET ASSOCIES (hierna de "verzekering"), zoals beschreven in artikel 5.2 hieronder.

 

ARTIKEL 2: - BETAALWIJZEN VOOR HET VERBLIJF

U kunt uw verblijf betalen met:

- kredietkaart: Visa, Mastercard of Amex

- Bankoverschrijving

• Naam bank: Société Marseillaise de Crédit,

83990 Saint Tropez - Frankrijk

• Naam rekeninghouder: KON TIKI

• IBAN (International Bank Account Number):

FR76 3007 7049 7410 4320 0020 093

• BIC (Bank Identity Code): SMCTFR2A

 

Gelieve bij uw bankoverschrijving, uw dossiernummer te vermelden.

 

ARTIKEL 3: TARIEVEN

3.1: Verblijfstarieven en -belastingen

• De tarieven voor al onze verblijven, accommodaties en bijhorende diensten staan vermeld op onze website. De tarieven worden bepaald per categorie en type accommodatie en zijn uitgedrukt in euro. RIVIERA-VILLAGES kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen van de wisselkoersen.

• De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2020. Ze stemmen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro.

• De toeristenbelasting is niet inbegrepen in de prijs van het verblijf (2020: 0.66€/nacht/volwassen in Ramatuelle).

• Onze tarieven kunnen worden gewijzigd in geval van een stijging van de belastingen waaraan onze verblijven onderhevig zijn.

•Rekening houdend met het voorgaande en met de actieve rol van de klant bij de bepaling van het tarief voor zijn verblijf in functie van de verwachte reserveringstermijn, kan het bedrijf Kon Tiki in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil in prijzen voor twee verblijven die voor dezelfde periode worden gereserveerd.

3.2: Kortingen – Reclamecampagnes.

Als u wegens een reclamecampagne recht hebt op een korting, dan moet u zich daar bij uw reservering op beroepen.

De reclameaanbiedingen zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden, met name met betrekking tot de beschikbaarheid. De kortingen of reclamecampagnes kunnen echter niet worden gecumuleerd. Zodra de bevestiging of factuur is verzonden, kan de klant op geen enkele korting meer een beroep doen.

 

ARTIKEL 4: WIJZIGING VAN DE RESERVERING

4.1 : Wijziging van uw reservering

Wijzigingen in uw reservering kunnen worden gemaakt, onder voorbehoud van aanvaarding door KON TIKI en beschikbaarheid voor KON TIKI of mogelijk in een van RIVIERA VILLAGES.

Indien de wijziging niet wordt aanvaard of niet mogelijk is, moet de klant zijn verblijf in de initiële voorwaarden maken of annuleren (in het laatste geval, zie 5.1).

We vragen ons dit snel schriftelijk, via e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

 

Elk verzoek tot wijziging kan slechts worden geaccepteerd voor zover de beschikbaarheid dit toelaat en moet worden verzonden naar het bedrijf Kon Tiki via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. De klant kan zijn verblijf niet meer wijzigen na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

 

OPGELET: Als er geen uitdrukkelijk verzoek tot wijziging en geen aanduiding is van wijziging van uw aankomstdatum, dan kan de accommodatie opnieuw voor verkoop beschikbaar worden gesteld 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum, en verliest u bijgevolg uw reservering, maar ook het gestorte bedrag.

 

4.2: Wijziging door het bedrijf KON TIKI

Als vóór het vertrek een van de essentiële elementen van het verblijf onmogelijk is wegens een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht, dan lichten we u daar zo snel mogelijk over in. U beschikt dan over de mogelijkheid om het verblijf te annuleren of de wijziging die we u voorstellen te accepteren. U dient ons dan binnen de 72 uur uw keuze te melden (bij annulering worden alle gestorte bedragen onmiddellijk terugbetaald, maar bij acceptatie is er geen terugbetaling indien het ontvangen bedrag te hoog is). De toepassing van de onderhavige veronderstelling leidt niet tot de betaling van een schadevergoeding.

 

ARTIKEL 5: ANNULERING VAN DE RESERVERING

5.1: Annulering door de klant

In het geval van annulering vragen we u ons dit snel schriftelijk, via e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met relevante documenten. Elk verzoek tot annulering moet bovendien met relevante documenten worden bevestigd bij het bedrijf Kon Tiki via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. De klant kan zijn verblijf niet meer annuleren na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

 

Als de annulering plaats vindt :

 • Meer dan 90 dagen voor de startdatum van het verblijf: 90% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
 • Tussen de 89ste en de 60ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 75% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
 • Tussen de 59ste en de 30ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 50% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
 •  Tussen de 29ste en de 15ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 10% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
 • Vanaf de 14e dag inbegrepen vóór de datum van het begin van het verblijf zal geen teruggave plaatsvinden.

Het bedrag van de toeristenbelasting is niet inbegrepen in het bedrag van het verblijf.

 

5.2: Registratie van een verzekering die in het bijzonder de annulering van het verblijf dekt.

 

Indien zij dit wensen, kunnen de klanten van het bedrijf KON TIKI, naast de prijs van hun verblijf, inschrijven op het moment van hun reservering of vóór het begin van het annuleringskostenplan van de Verzekeraar, de Verzekering door SARL GRITCHEN TOLEDE AND ASSOCIES verzekeringsbemiddelingsbureau bij Allianz IARD, met de vermelding dat:

 • de prijs van deze verzekering is vastgesteld op 4% van het totale verblijf van de klant (accommodatie en aanvullende diensten die in het bestand zijn inbegrepen, zoals het huren van een kinderbedje, het toevoegen van ontbijt ...);
 • Klanten die zich op deze verzekering abonneren, moeten contact opnemen met GRITCHEN AFFINITY (contactgegevens in de algemene voorwaarden van de verzekering) in geval van een calamiteit die waarschijnlijk de executie van de bijbehorende garantie met zich mee zal brengen;
 • Het bedrijf KON TIKI kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de garanties van de Verzekering, de tenuitvoerbrenging van de Verzekering, de aanname van claims gedeclareerd door klanten of hun vergoeding; 

de inhoud van de verzekering (dekking, voorwaarden, bedrag, aftrekbaar, uitsluitingen, opzet, enz.) wordt beschreven in de algemene voorwaarden voor de inschrijving op de verzekering online beschikbaar : https://gap.gritchen.fr/minurl/uwAXoSc6/

 

5.3: Annulering door Kon Tiki

In het geval KON TIKI het verblijf annuleert en geen gelijkwaardige alternatief voorstelt, dan worden alle gestorte bedragen u onmiddellijk terugbetaald. Deze annulering leidt echter niet tot de betaling van een schadevergoeding of intresten.

Op dezelfde manier worden bij een annulering door KON TIKI wegens een geval van overmacht, zoals bepaald in het artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, alleen de gestorte bedragen maar geen enkele schadevergoeding terugbetaald.

 UW VERBLIJF

 ARTIKEL 1: MODALITEITEN VAN HET VERBLIJF

Onze bungalows zijn mobiele recreatieverblijven die niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit. De reservering van een huur is strikt persoonlijk. U mag in geen enkel geval onderverhuren noch uw reservering overdragen zonder voorafgaande toestemming van het resort. Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van hun ouders of wettelijke voogden.

 

Verhuurde accommodatie

• De verhuurde accommodatie is volledig uitgerust. Het basisbedrag geldt voor 1 tot 6 plaatsen, al naargelang het type accommodatie. De eindschoonmaak, lakens en handdoeken zijn bij de prijs van de accommodaties inbegrepen met uitzondering van speciale aanbiedingen die deze extra’s uitsluiten, en in het geval van een verblijf van een nacht, waar de eindschoonmaak extra in rekening wordt gebracht tegen de prijs van €65 TTC.

• RIVIERA VILLAGES houdt zich het recht voor de toegang tot het resort te weigeren aan groepen of gezinnen met meer mensen dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie of het bedrag van het verblijf te verhogen.

• Mogelijkheid tot het kiezen van een specifieke bungalow met verhoging van 10% (volgens beschikbaarheid).

• Bij elke reservering is een parkeerplaats voor één auto inbegrepen. Elke extra auto, aanhanger of bezoekersauto dienen de betaalde parkeerplaats te gebruiken en gelieven zich aan te melden bij de receptie.

 

ARTIKEL 2 - AANKOMST

2.1: Overhandiging van de sleutels

De aankomstdata kunnen verschillen afhankelijk van de resorts en de periodes (raadpleeg de specifieke voorwaarden van elk resort). Op de dag van uw aankomst in Riviera Villages zijn de bungalows beschikbaar vanaf 16.00 uur. In het geval van voortijdige aankomst en afhankelijk van onze beschikbaarheden, wordt alles in het werk gesteld om de wachttijd te verkorten.

 

2.2 Waarborgsom

Bij aankomst zal uw kredietkaart worden gevraagd als garantie (200 euros) voor de accommodatie.

Deze borg zal worden teruggegeven op de dag van vertrek na volledige verificatie (INVENTARIS) van de bungalow. Het management behoudt zich het recht voor om alle of een deel van de borg te behouden in geval van niet-naleving van hygiëne en / of schade aan het gehuurde materiaal. Als het vertrek van de huurder buiten de openingstijden van de receptie valt, zal de bungalow later worden gecontroleerd en de borg vernietigd worden. Het behoud van de borg sluit geen bijkomende schadevergoeding uit indien de kosten hoger zijn dan het bedrag van de borg.

 

ARTIKEL 3: TIJDENS UW VERBLIJF

3.1: Interne regels

In RIVIERA VILLAGES wordt een intern reglement opgehangen. We vragen u het te lezen en er rekening mee te houden. Alle klanten dienen de bepalingen van het intern reglement na te leven. Elke huurder is verantwoordelijk voor de problemen en overlast die worden veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

3.2: Verlies, diefstal, schade

Het bedrijf Kon Tiki is niet verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen in onze verblijven, zowel in de woningen als op de parkeerterreinen of gemeenschappelijke ruimten. Het bedrijf Kon Tiki wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden enz. of in een geval van burgerlijke aansprakelijkheid van de vakantieganger. RIVIERA VILLAGES wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot geld en persoonlijke bezittingen van de huurder. We raden u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om indien nodig een uitbreiding van uw persoonlijke garanties te verkrijgen.

3.3: De ligstoelen 

De ligstoelen behorende tot de accommodaties kunnen in geen geval ‘s nachts op het strand (publiek domein) achter gelaten worden en moeten dagelijks door uw zorg worden terug gebracht naast uw accommodatie. Zo niet dan zal kon Tiki het voor u doen, voor deze dienst zal 5€ per ligstoel en per keer in rekening worden gebracht.

3.3: Huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan tegen een vast tarief van 10 euro / dag / huisdier indien u een accommodatie huurt. Uw huisdier(en) moet(en) voortdurend onder uw toezicht staan en aan de lijn gehouden worden tijdens uw verblijf. Elke inbreuk op de hygiëne (uitwerpselzakjes zijn verkrijgbaar bij de receptie en de conciërge) of veiligheid, veroorzaakt door uw huisdier kan worden bestraft door de uitzetting van zijn eigenaars. Bij gemeentelijk besluit wordt de aanwezigheid van huisdieren op het strand getolereerd mits deze aangelijnd zijn. Het vaccinatiebewijs voor honden en katten moet actueel zijn. Toegang van honden van de eerste categorie zijn ten strengste verboden in RIVIERA VILLAGES. Honden van de tweede categorie moeten worden gemuilkorfd en aan de lijn worden gehouden door een verantwoordelijke persoon.

 

ARTIKEL 4: VERTREK

Op de in uw contract vermelde dag van vertrek moet de gehuurde accommodatie vóór 10 uur ‘s ochtends ontruimd zijn. de inventaris moet kunnen worden opgemaakt. Elk kapot of beschadigd voorwerp is te uwen laste, evenals het herstel in de oorspronkelijke staat als dit nodig wordt geacht. De borg wordt u terugbetaald op het einde van het verblijf, verminderd met de ingehouden schadevergoeding voor eventuele schade die bij het vertrek wordt vastgesteld. Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval de kosten groter zijn dan het bedrag van de borg. In geval van laattijdig vertrek kan u een extra dag worden aangerekend voor de geldende prijs van een nacht. 

ANDERE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: KLACHTEN

Er is een klachtenprocedure beschikbaar voor onze klanten waarmee ze hun eventuele ontevredenheid over het verloop van hun verblijf kunnen melden. De klant kan zijn klacht melden via de post (KON TIKI, Route de Plages, 83350 Ramatuelle, Frankrijk), of via E-mail (kontiki@riviera-villages.com) of via ons tevredenheidsonderzoek aan het einde van het verblijf.

Tijdens het verblijf staan de receptie- en de conciërgeteams 7 dagen per week van 08:00-20:00 uur tot uw beschikking. Van 20:00 – 08:00 uur kunt u rekenen op ons veiligheidsteam.

Klachten kunnen gaan over het feit dat de accommodatie niet overeenstemt met de reservering of dat de diensten niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. De directie verbindt er zich toe elke niet-anonieme schriftelijke klacht omstandig te beantwoorden. In het geval een klant een tegenprestatie wenst voor zijn klacht, dient de klacht via aangetekende brief met ontvangstbewijs te worden gestuurd naar de beheerder van het resort in de maand die volgt op het verblijf. Hierbij mag het dossiernummer niet worden vergeten.

 

ARTIKEL 2: VERANTWOORDELIJKHEID

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.212-1 van de consumentenwet verbindt RIVIERA-VILLAGES zich ertoe met haar diensten de geldende voorschriften na te leven. De klant erkent uitdrukkelijk dat RIVIERA VILLAGES niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor door haar partners of derden geleverde foutieve informatie in haar brochure of op de website van RIVIERA VILLAGES met betrekking tot de parken, en met name de foto’s, de beschrijvingen, de activiteiten, de recreatie, de diensten en de openingsdata. Alle foto’s en teksten die in de brochure of op de website van RIVIERA VILLAGES worden gebruikt, zijn niet-contractueel. Ze zijn louter indicatief.

Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten en installaties die door de resorts worden voorgesteld en in de beschrijving in de brochure vermeld staan, worden geschrapt, met name als gevolg van weersomstandigheden of in geval van overmacht zoals bepaald door de Franse gerechtshoven.

Het bedrijf Kon Tiki is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract. Niettemin draagt het bedrijf Kon Tiki geen verantwoordelijkheid in de gevallen waarin het niet of slecht uitvoeren van het contract te wijten is aan ofwel de klant, ofwel aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 3: GESCHILLEN

Elke klacht over diensten die niet zouden overeenstemmen met de contractuele verplichtingen, moet voorafgaand schriftelijk en via aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gestuurd naar de beheerder van het betreffende resort. De klant en Riviera Villages erkennen uitdrukkelijk dat hun relatie wordt geregeld naar Frans recht. In geval van geschillen, wordt de bevoegdheid overgedragen aan de gerechtshoven van de locatie van het resort.

 

ARTIKEL 4: BESCHERMING EN BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

 

4.1 Context en informatie
Kon Tiki verwerkt persoonsgegevens.  Deze verwerking vindt plaats conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de Franse wet op de persoonsgegevens (Loi Informatique et Liberté). De verzamelde persoonsgegevens variëren afhankelijk van de manier waarop de diensten worden gebruikt. Persoonsgegevens die door ons worden verzameld of bewaard, worden direct door de betrokken persoon aan ons verstrekt en/of verzameld op basis van activiteiten op de website en het gebruik van diensten.
Persoonsgegevens kunnen in het bijzonder worden verzameld in de volgende situaties:

 • Bij reservering van uw verblijf
 • Bij deelname aan een tevredenheidsonderzoek
 • Bij een klacht
 • Bij het navigeren op onze website

Kon Tiki kan uw persoonsgegevens in het bijzonder verstrekken en overdragen aan: enquêtebureaus, marketingbureaus, touroperators, reisbureaus en, meer algemeen, aan commerciële partners (met name de marketingafdeling waar het bedrijf Kon Tiki gebruik van maakt) en elke andere eventuele verwerker. Verwerkers zijn gehouden aan naleving van de AVG en de Franse wet op de persoonsgegevens. Bij gegevensoverdracht naar landen buiten de EU ziet het bedrijf erop toe dat door de ontvanger een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd.

 

4.2 Doel van de verwerking:
We verwerken persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van Kon Tiki en zijn partners bij het nastreven van de volgende doelen:
- Verwerking van reserveringsaanvragen
- Opvolging van dossiers en klantverzoeken
- Uitvoering en opvolging van de verstrekking van accommodatie en aanverwante of aanvullende diensten
- Beheer van de commerciële relatie met de klant om onze diensten en ons aanbod aan de klant te verbeteren, te optimaliseren en te personaliseren
- Reclame
- Beheer van de relatie met klanten en potentiële klanten
- Klantenbinding
- Marketing (bijvoorbeeld voor afstemming van ons aanbod op klanten)
- Tevredenheidsonderzoeken
Verzamelde persoonsgegevens dienen correct en up-to-date te zijn. Met het oog hierop zal Kon Tiki deze gegevens aanpassen of verwijderen naar aanleiding van elke wijziging waarvan het bedrijf kennis heeft.
Ook verwerken we persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen bij het nastreven van de volgende doelen:

- Boekhouding en facturering
- De strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en corruptie,
- Naleving van artikel R611-42 van het Franse wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht (CESEDA), dat bedrijven verplicht om “bij aankomst van buitenlandse gasten een individueel registratieformulier voor de politie in te vullen of door de buitenlander te laten invullen en ondertekenen”.

 

4.3 Bewaring:
Verzamelde gegevens worden bewaard zo lang dit noodzakelijk is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met geldende regelgeving.

REGISTRATIEFORMULIER VOOR BUITENLANDSE GASTEN
Het ‘fiche individuelle de police’ (registratieformulier voor buitenlandse gasten) wordt zes maanden bewaard en bij een verzoek daartoe beschikbaar gesteld aan politie en gendarmerie.

GEGEVENS VERZAMELD VOOR BEHEER VAN KLANTEN EN POTENTIËLE KLANTEN: 
Persoonsgegevens van klanten kunnen voor reclamedoeleinden worden bewaard voor de duur van drie jaar, ingaande bij beëindiging van de commerciële relatie. Persoonsgegevens van potentiële klanten/niet-klanten kunnen worden bewaard voor de duur van drie jaar, ingaande op het moment van verzameling of het laatste contact met de potentiële klant. Na deze termijn van drie jaar kunnen wij opnieuw contact met u opnemen om te vragen of u nog commerciële communicatie van ons wenst te ontvangen.

Identiteitsbewijzen: Bij uitoefening van het recht op inzage of rectificatie mogen gegevens van identiteitsbewijzen worden bewaard gedurende de termijn bepaald in artikel 9 van het Franse wetboek van strafvordering, zijnde één jaar. Bij uitoefening van het recht van bezwaar mogen deze gegevens worden gearchiveerd gedurende de verjaringstermijn bepaald in artikel 8 van het Franse wetboek van strafvordering, zijnde zes jaar.

LIJSTEN VAN BEZWAAR TEGEN HET ONTVANGEN VAN RECLAME:
Informatie die wij nodig hebben om rekening te kunnen houden met uw recht van bezwaar, wordt maximaal drie jaar bewaard, met ingang van het moment waarop het recht van bezwaar wordt uitgeoefend.

BEZOEKERSSTATISTIEKEN: 
Informatie die op het apparaat van gebruikers wordt opgeslagen en elk ander element dat wordt gebruikt ter identificatie van gebruikers en dat traceerbaarheid of het herhaaldelijk bezoek van de gebruikers mogelijk maakt, wordt maximaal 13 maanden bewaard.

 

4.4. Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens:

Volgens de wet hebt u de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:
- Recht op inzage in persoonsgegevens
- Recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens
- Recht op stopzetting of beperking van de verwerking
- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
- Recht om uw toestemming in te trekken,
- Recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van reclame,
- Recht op dataportabiliteit in gevallen waarin dit technisch mogelijk is
- Recht om te bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden

- Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (in Frankrijk is dit de CNIL)

 

4.5 Uitoefening van uw rechten:
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG):
- Door middel van dit formulier

- Of door middel van een ondertekende brief met een kopie van uw identiteitsbewijs aan het volgende adres:
S.A. PDM 125 Avenue de la Mer, Les Jardins de la Mer, 83310 Port-Grimaud,
Frankrijk
Bij elk verzoek dient een kopie van een identiteitsbewijs met handtekening te worden meegestuurd.

 

4.6 Terminologie uit de Algemene verordening gegevensbescherming:
Definitie van ‘persoonsgegevens’:  “Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.” Definitie van ‘verwerking’: “Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.”

 

ARTIKEL 5: POLITIEFICHES

Als gevolg van het decreet 2015-1002 van 18 augustus 2015 zijn de uitbaters van kampeerterreinen, caravanstandplaatsen en andere terreinen verplicht om buitenlanders bij aankomst een individuele politiefiche te laten invullen en ondertekenen. Het model daarvan is bepaald door het gezamenlijke besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, de minister voor immigratie en de minister voor toerisme. De persoonlijke gegevens die hierbij worden verzameld, zijn met name:

1. De familienaam en voornamen

2. De geboortedatum en -plaats

3. De nationaliteit

4. De vaste woonplaats van de buitenlander

5. Het mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de buitenlander

6. De aankomstdatum in het etablissement en de voorziene vertrekdatum

De kinderen jonger dan 15 jaar mogen vermeld staan op de fiche van de volwassene die hen vergezelt.

 

ARTIKEL 6 – BEMIDDELING BIJ CONSUMENTENGESCHILLEN
 Overeenkomstig de bepaling van de Franse Consumentenwet aangaande de bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de klant het recht op gratis gebruik van de bemiddelingsservice aangeboden door KON TIKI. De derhalve voorgestelde mediator consumentenrecht is MEDICYS.
 

Deze bemiddelingsinstantie is bereikbaar via :

- de website www.medicys.fr;

- of per post: MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Parijs, Frankrijk 

 

ARTIKEL 7 – GEVONDEN VOORWERPEN

- De receptie en het bewaren van gevonden voorwerpen:
 Onmiddellijk na ontvangst worden de gevonden voorwerpen geregistreerd in onze database. Ze zullen 30 dagen worden bewaard. Bederfelijke of gevaarlijke goederen worden onmiddellijk vernietigd.

- Melding van verlies:
 U kunt het verlies melden per telefoon of ter plekke bij een van onze recepties. Onze receptiemedewerkers kunnen uw vragen beantwoorden en uw melding registreren via +3(0)4 94 55 96 90 of per e-mail: kontiki@riviera-villages.com.

- De gevonden voorwerpen:
 Als uw voorwerp gevonden is, kunt u het binnen 30 dagen ophalen bij de receptie op vertoon van een identiteitsbewijs of het laten opsturen naar uw huisadres. In het laatste geval wordt een tarief van 30 euro berekend om de kosten van deze service en de verzending te dekken.

- Niet teruggeven gevonden voorwerpen
: Bij het uitblijven van teruggave aan de eigenaar, wordt het voorwerp na het verstrijken van de termijn van een maand geschonken aan een weldadigheidsorganisatie ofwel vernietigd.

 

ARTIKEL 8 – DE MAATREGELEN TEN OPZICHTE VAN HET RECHT OP TERUGTREKKING ZIJN NIET VAN TOEPASSING.

Dit volgens de toepassing van artikel L221-28 12° van de consumentenwet die voorschrijft :

«  het recht van terugtrekking kan niet uitgeoefend worden voor overeekomsten :

12° van diensten van accomodaties, andere dan van een residentiële woning, voor diensten van goederen vervoer , van autoverhuur, van restauratie of recreatieve activiteiten die verstrekt dienen te worden voor een bepaalde datum of periode » 

 

9 - VRIJWILLIG INGESTUURDE DIGITALE INHOUD:

Foto's, video's, luchtopnamen en elke andere digitale inhoud die door de klant, de potentiële klant, de gebruiker van de dienst en meer algemeen elke persoon die al dan niet klant is van ons bedrijf, via welk kanaal dan ook (e-mail, sms, WhatsApp, sociale netwerken) worden verstuurd naar ons bedrijf, naar één van onze werknemers of welke van onze vertegenwoordigers dan ook, kunnen worden gebruikt voor reproductie, verspreiding en meer algemeen worden gebruikt op alle materiële en immateriële dragers voor marketinggerelateerde, commerciële, promotionele en informatieve doeleinden.

In geval u bezwaar maakt tegen een dergelijk gebruik, verzoeken wij u ons dit vóór het insturen te laten weten. Dit dient u schriftelijk te doen via het volgende e-mailadres: kontiki@riviera-villages.com of per post naar: Kon Tiki - 4363 Route de plages - 83350 RAMATUELLE

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ONLINE RESERVERINGEN

 

ARTIKEL 1: TECHNISCHE VERDUIDELIJKING BETREFFENDE

DE PROCEDURE VOOR ONLINE RESERVERINGEN

Zoals eerder vermeld, beschikt de klant over de mogelijkheid om zijn verblijf online te reserveren op de website www.riviera-villages.com en tiki-hutte.com.

Ondanks de toepassing van rechtswege van de voorgaande clausules van de onderhavige algemene voorwaarden bij elke reservering ongeacht de vorm, worden hier de technische modaliteiten van de online reservering verduidelijkt. De klant kiest zijn reservering op het internet in functie van de beschikbaarheid en het toepasselijke tarief. De klant kan eveneens bepaalde optionele diensten kiezen. Deze online reservering loopt via diverse stappen zodat de klant kan nagaan of het gekozen verblijf aan zijn wensen voldoet en hij op zijn reservering kan terugkomen vóór hij ze definitief bevestigt. De reservering van het verblijf bij Kon Tiki wordt pas geldig geregistreerd op de site wanneer de klant duidelijk is geïdentificeerd via zijn login of hij een gebruikersaccount aanmaakt.

Via de definitieve bevestiging van de reservering kan de klant controleren of deze volledig voldoet en gaat hij akkoord met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voordat hij overgaat tot de beveiligde betaling van het gevraagde voorschot van 50%.

Op het einde van deze stappen bevestigt Kon Tiki de geregistreerde reservering via e-mail, waarin ook de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden nog eens worden vermeld. De reservering wordt als definitief beschouwd zodra de klant de e-mail van Kon Tiki met de bevestiging van de reservering heeft ontvangen. Deze bevestiging geldt als datum van het aangaan van het verkoopcontract en als datum van het aanvaarden van de onderhavige algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 2: - ONLINE BETALING EN BEVEILIGING VAN DE TRANSACTIE

We herinneren eraan:

- dat een eerste factuur ter waarde van 50% van het bedrag van uw reservering moet worden betaald bij de online reservering van uw verblijf,

- dat het saldo van uw verblijf automatisch op dezelfde bankkaart in rekening wordt gebracht en dit 30 dagen vóór uw aankomst. De betaling gebeurt online via een bankkaart (uitsluitend Amex, Visa en MasterCard) en via beveiligde betaling via Pay Box. Alle nodige middelen worden aangewend om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de via het internet overgedragen gegevens te verzekeren.

Om die reden maakt de website gebruik van de beveiligde betalingsmodule SSL (Secure Socket Layer) zodat de overgedragen gegevens met software worden gecodeerd en geen enkele andere partij er kennis kan van nemen.

 

RESERVERINGSVOORWAARDEN RIVIERA VILLAGES - TOISON d'OR

 

DE RESERVERING

 

 

Via Internet: ga naar www.riviera-villages.com en reserveer uw verblijf online 24 uur per dag via een beveiligd betalingssysteem. De betaling kunt u uitvoeren per creditkaart (alleen de volgende kaarten zijn mogelijk: Visa, Mastercard of American Express). U wordt verzocht een aanbetaling van 50% van het totale huurbedrag van de reservering te voldoen. Het resterend bedrag van uw verblijf wordt automatisch van dezelfde creditkaart afgeschreven 30 dagen voor uw aankomstdatum.

 

Telefonisch: bel +33 (0)4 94 79 83 54, onze reserveringsmedewerkers zullen u adviseren al naar gelang uw wensen en uw budget, zij zullen een optie reservering voor u kunnen noteren (met een afspraak over de vervaldatum voor welke u de optie dient te bevestigen. In het algemeen is dit tussen 3 en 7 dagen).

De optie voor uw verblijf dient te worden bevestigd volgens onderstaande details:

 • Uw optie op reservering blijft 72 uur geldig indien deze minder dan 20 dagen voor uw aankomstdatum gemaakt is
 • Uw optie op reservering blijft 7 dagen geldig indien deze meer dan 21 dagen voor uw aankomstdatum gemaakt is
 • Zodra de bovengenoemde voor u betreffende termijn verstreken is, zal de optie op reservering automatisch geannuleerd worden. Elke nieuwe reserveringsaanvraag wordt dan onderwerp van een nieuwe offerte (prijs en beschikbaarheid kunnen variëren).
 • De tarieven zijn aan verandering onderhevig gedurende het seizoen. Hiermee rekening houdend kan Toison d’Or in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil in prijsnotering tussen 2 verblijven gereserveerd voor dezelfde periode maar op een verschillende datum en/of tijdstip aangevraagd.

 

In alle gevallen wordt het volgende van u gevraagd om uw reservering te bevestigen:

 • Een aanbetaling van 50% van het totale bedrag. Zodra de betaling ontvangen is sturen wij u een bevestiging van uw verblijf. Voor de restbetaling wordt u verzocht te betalen op minimaal 30 dagen voor aankomst. Wij verzoeken u in alle correspondentie en e-mails met onze reserveringsafdeling om duidelijk het reserveringsnummer (dossiernummer) als referentie te vermelden.

De tarieven zijn aan verandering onderhevig gedurende het seizoen. Hiermee rekening houdend kan Toison d’Or in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil in prijsnotering tussen 2 verblijven gereserveerd voor dezelfde periode maar op een verschillende datum en/of tijdstip aangevraagd.

 

BETAALWIJZE:

U kunt op de volgende manieren betalen:

 • Creditkaart: Visa, Mastercard of Amex. Let op: indien uw aanbetaling via creditkaart betaald wordt dan zal het restbedrag (30 dagen voor aankomstdatum) automatisch via dezelfde kaart afgeschreven worden.
 • Bankoverschrijving Wij accepteren deze wijze van betaling alleen voor verblijven van minimaal 7 nachten of langer. U wordt verzocht een bevestiging (bewijs) van uw bankoverschrijving per mail of fax aan ons toe te zenden. Wij verzoeken u om duidelijk het reserveringsnummer (dossiernummer) als referentie te vermelden.

 

Onze bankgegevens (SEPA-betaling binnen EU):

Ten name van: ICC TOISON D’OR

IBAN: FR76 3007 7049 7410 0236 0020 077

BIC: SMCTFR2A

 

 

***INDIVIDUELE VERBLIJVEN VAN RIVIERA VILLAGES*** 

 ICC LA TOISON D’OR - Plage de Pampelonne – 842 Chemin des Tamaris 83350 RAMATUELLE - Frankrijk- Tél +33(0)4 94 79 83 54 - Fax +33(0)4 94 79 85 70 - www.riviera-villages.com

toison@riviera-villages.com- Camping **** - 496 toeristische locaties –

 SIRET n° 316 253 723 00019 / APE 5530Z - Vorm: SAS1 (=Société par Actions Simplifiées) - Aandelenkapitaal: 76 224,51 euro - Maatschappelijke zetel: Plage de Pampelonne – 842 Chemin des Tamaris – 83350 RAMATUELLE Frankrijk- N° RCS Fréjus: 316 253 723 - Intracommunautair btw-nummer: FR 10 316 253 723 00019

 

Om te kunnen genieten van de door RIVIERA VILLAGES voorgestelde diensten, dient u aandachtig onderstaande algemene voorwaarden te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de reserveringsperiode die loopt van 2 december 2019 tot 12 oktober 2020, voor verblijven tussen 01 juni en 12 oktober 2020. Deze voorwaarden regelen de verkoop van de verblijven en zijn geldig vanaf de betaling van het voorschot. Wie een verblijf reserveert verklaart zich volledig akkoord met onze algemene voorwaarden. 

De onderhavige voorwaarden kunnen op elk ogenblik door RIVIERA VILLAGES worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval is de nieuwe versie automatisch van toepassing op elke nieuwe klant, die erover wordt ingelicht door publicatie op de website: www.riviera-villages.com. De koper erkent perfect ingelicht te zijn over het feit dat er voor zijn akkoord met de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden geen schriftelijke of elektronische handtekening van dit document is vereist.

PREAMBULE

De voorwaarden voor de uitvoering van de activiteiten met betrekking tot de organisatie en de verkoop van reizen of verblijven worden bepaald door de Code voor toerisme en in het bijzonder door de artikelen L. 211-1 en volgende van deze Code. De onderhavige algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties met betrekking tot de verkoop van individuele verblijven tussen het bedrijf ICC TOISON D'OR en zijn klanten, en legt hun respectieve verplichtingen vast. Het feit dat het bedrijf ICC TOISON D'OR zich niet beroept op een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, betekent niet dat het er afstand van doet. Elke reservering houdt de toepassing zonder voorbehoud door de klant in, evenals zijn volledige en gehele aanvaarding van de algemene voorwaarden die op elk ander document voorrang hebben. Behoudens een schriftelijk en voorafgaand akkoord van het bedrijf ICC TOISON D'OR voor een afwijking, zijn deze algemene voorwaarden op alle klanten van toepassing. Elke ander document dan de algemene verkoopvoorwaarden en met name de catalogi, prospectussen, reclame, gebruiksaanwijzingen, zijn slechts ter informatie. 

 

 

DIENSTEN, RESERVERINGEN, TARIEVEN

1 - RESERVERING EN REGLEMENT VAN VERBLIJVEN

• De bestanddelen van de geleverde diensten met betrekking tot onze reizen en onze verblijven worden vermeld op onze website www.riviera-villages.com. Vanaf 3 december 2018 kunt u op onze website de geldende tarieven raadplegen of een persoonlijke begeleiding genieten door contact op te nemen met een van onze reserveringsmedewerkers via +33(0)4 94 79 83 54. 

De klant beschikt over de online of papieren catalogus, of kan onze reserveringsagenten om uitleg over onze diensten vragen via de site, telefonisch of via e-mail. Hij bepaalt zelf de diensten van zijn keuze op het ogenblik van reservering. 

De klant erkent kennis te hebben genomen van de inhoud van de diensten, van de bestemming en van de reserveringsmodaliteiten, van alle kenmerken van de verblijven en accommodaties. Hij erkent alle informatie te hebben gevraagd en verkregen die nodig is voor de reservering met volledige kennis van de feiten. De klant is verantwoordelijk voor zijn keuze van reservering en voor de afstemming op zijn behoeften, zodat RIVIERA VILLAGES niet verantwoordelijk kan worden gehouden. De reservering wordt door de klant als geaccepteerd geacht op het einde van het reserveringsproces. Het reserveringsproces eindigt met de inning van het voorschot van 50% door RIVIERA VILLAGES.

• De reservering wordt uitsluitend definitief met akkoord van het resort, na ontvangst van het voorschot en na ontvangst van ofwel het correct ingevulde en getekende reserveringscontract, ofwel na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden tijdens de online reservering.

• De reserveringen zijn pas bindend voor RIVIERA VILLAGES wanneer RIVIERA VILLAGES ze heeft aanvaard, wat RIVIERA VILLAGES vrij is te doen of kan weigeren, in functie van de beschikbaarheid en in het algemeen van alle omstandigheden die de uitvoering van de reservering kunnen schaden. RIVIERA VILLAGES biedt met name familieverblijven in traditionele zin aan. De accommodatie is speciaal hiervoor ontworpen. Zo houdt RIVIERA VILLAGES zich het recht voor om elke reservering te weigeren die tegen dit principe ingaat of het probeert te wijzigen.

• Onder voorbehoud van de beschikbaarheid op de gewenste data, kunt u een verblijf reserveren volgens de op pagina 1 en 2 vermelde modaliteiten.

• Uw inschrijvingsaanvraag moet worden vergezeld van een voorschot ten bedrage van 50% van de prijs incl. btw en dient ons binnen de 72 uur (bij reservering minder dan 20 dagen voor uw aankomstdatum) of 7 dagen (bij reservering meer dan 21 dagen voor uw aankomstdatum) na uw reservering te bereiken. Uw reservering wordt pas definitief na de registratie van uw voorschot. Het saldo moet ten laatste 30 dagen vóór uw datum van aankomst betaald zijn. Dus: 

*** Voor de reserveringen die meer dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf zijn gedaan: een voorschot van 50% van het bedrag van de gereserveerde diensten moet betaald zijn bij de reservering van het resort. Het saldo moet ten laatste 30 dagen vóór de eerste dag van het verblijf in het resort zijn betaald.

*** Voor de reserveringen die minder dan 30 dagen vóór het begin van het verblijf zijn gedaan: het volledige bedrag moet worden betaald bij de reservering van het resort.

OPGELET: Als we de betaling van uw voorschot of van het saldo na deze termijnen niet hebben ontvangen, dan beschouwen we uw reservering als geannuleerd en bieden we de overeenstemmende diensten opnieuw te koop aan. Bovendien worden de annuleringsvoorwaarden op u toegepast.

Bij ontvangst van uw voorschot ontvangt u een bevestiging van uw verblijf die ook het nog te betalen saldo vermeldt. Bij elke betaling dient u de referentie van het dossier te vermelden die u terugvindt op de bevestiging van het verblijf. 

Iedereen die zich op de verblijfplaats aanmeldt zonder voorafgaand het saldo te hebben betaald, wordt geweigerd. In het geval de klant zich minder dan 30 dagen vóór vertrek inschrijft, dient hij de volledige kostprijs op het ogenblik van reservering te betalen. De datum waarop deze reservering eventueel tot stand kan komen, laat ons niet toe om u een bevestiging van verblijf te sturen. U wordt dan geacht alle aanwijzingen te hebben geaccepteerd die in de onderhavige algemene voorwaarden staan of die u mondeling zijn gemeld.

Voor de verhuurde accommodaties en om veiligheidsredenen mag het aantal mensen dat in de accommodatie verblijft in geen enkel geval het aantal plaatsen dat aan de accommodatie wordt toegewezen en het aantal in het contract vermelde personen overschrijden. In het geval van overbezetting van de accommodatie, dat wil zeggen een bezetting die groter is dan de standaardcapaciteit, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht waarvan de hoogte afhankelijk is van de locaties en perioden. De tarieven worden bij reservering medegedeeld. 

• OPGELET: Elk ingekort, onderbroken of verkort verblijf (laattijdige aankomst, vervroegd vertrek) of ongebruikte dienst kan niet worden terugbetaald. 

 

2 - BETAALWIJZEN VOOR HET VERBLIJF

Het is absoluut noodzakelijk dat u bij uw betaling uw reserveringscontract toevoegt: uw betaling kan als volgt geschieden: per creditkaart (Visa, Mastercard, Carte Bleue of Amex) of per bankoverschrijving ovv het reserveringsnummer.

In geval van annulering zal de eventuele restitutie ook via de door u gekozen betalingswijze creditkaart of bankoverschrijving aan u worden gerestitueeerd.

 

3 - TARIEVEN

3.1: Verblijfstarieven en -belastingen 

• De tarieven voor al onze verblijven, accommodaties en bijhorende diensten staan vermeld op onze website. De tarieven worden bepaald per categorie en type accommodatie en zijn uitgedrukt in euro. RIVIERA VILLAGES kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen van de wisselkoersen.

• De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2020. Ze stemmen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro. De dagbelasting is voor personen boven de 18 jaar (01/01/2019: 0.66 € per nacht per persoon in Ramatuelle)

• Onze tarieven incl. btw kunnen worden gewijzigd in geval van een stijging van de belastingen waaraan onze verblijven onderhevig zijn.

• De tarieven zijn dynamisch en wijzigen naargelang het seizoen zodat de klant op de dag van reservering van de voordeligste prijs kan genieten. Hoe langer u op voorhand reserveert, hoe voordeliger de prijs. 

• Rekening houdend met het voorgaande en met de actieve rol van de klant bij de bepaling van het tarief voor zijn verblijf in functie van de verwachte reserveringstermijn, kan het bedrijf TOISON D'OR in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil in prijzen voor twee verblijven die voor dezelfde periode worden gereserveerd.

 

3.2: Kortingen – Reclamecampagnes.

Als u wegens een reclamecampagne recht hebt op een korting, dan moet u zich daar bij uw reservering op beroepen. 

De reclameaanbiedingen zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden, met name met betrekking tot de beschikbaarheid. De kortingen of reclamecampagnes kunnen echter niet worden gecumuleerd. Zodra de bevestiging of factuur is verzonden, kan de klant op geen enkele korting meer een beroep doen.

 

4 - WIJZIGING VAN DE RESERVERING 

 

4.1: Wijziging van uw reservering 

Uw reservering kan maximaal 30 dagen vóór de aankomstdatum zonder kosten worden gewijzigd, onder voorbehoud van de beschikbaarheid in een van de RIVIERA VILLAGES. We vragen ons dit snel schriftelijk, via e-mail of fax te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Elk verzoek tot wijziging kan slechts worden geaccepteerd voor zover de beschikbaarheid dit toelaat en moet worden verzonden naar het bedrijf TOISON D'OR via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. 

De klant kan zijn verblijf niet meer wijzigen na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

OPGELET: Als er geen uitdrukkelijk verzoek tot wijziging en geen aanduiding is van wijziging van uw aankomstdatum, dan kan de accommodatie opnieuw voor verkoop beschikbaar worden gesteld 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum, en verliest u bijgevolg uw reservering, maar ook het gestorte bedrag.

 

4.2: Wijziging door het bedrijf TOISON D'OR

Als vóór het vertrek een van de essentiële elementen van het verblijf onmogelijk is wegens een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht, dan lichten we u daar zo snel mogelijk over in. U beschikt dan over de mogelijkheid om het verblijf te annuleren of de wijziging die we u voorstellen te accepteren. U dient ons dan binnen de 72 uur uw keuze te melden (bij annulering worden alle gestorte bedragen onmiddellijk terugbetaald, maar bij acceptatie is er geen terugbetaling indien het ontvangen bedrag te hoog is). De toepassing van de onderhavige veronderstelling leidt niet tot de betaling van een schadevergoeding.

 

5 - ANNULERING VAN DE RESERVERING

. ANNULERINGS VERZEKERING VOOR UW VERBLIJF 2020 GRITCHEN AFFINITY

 is het mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten bij onze partner "Gritchen Affinity" ( https://gap.gritchen.fr/minurl/uwAXoSc6/ ).

Ontvangst van het contract, op z’n laatst 12 uur na betaling.

 

Graag wijzen wij u nogmaals op de annuleringsvoorwaarden van Toisond’OR:

 

5.1: Annulering door de klant

In het geval van annulering vragen we u ons dit snel schriftelijk, via e-mail te melden en te bevestigen met een aangetekende brief met relevante documenten. Elk verzoek tot annulering moet bovendien met relevante documenten worden bevestigd bij het bedrijf Kon Tiki via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. De klant kan zijn verblijf niet meer annuleren na de datum van verzending van de brief met ontvangstbewijs, d.i. de datum van de poststempel.

 

Als de annulering plaats vindt:

 • Meer dan 90 dagen voor de startdatum van het verblijf: 90% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
 • Tussen de 89ste en de 60ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 75% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
 • Tussen de 59ste en de 30ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 50% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
 •  Tussen de 29ste en de 15ste dag inclusief vóór de startdatum van het verblijf: 10% teruggave van het huurbedrag, exclusief eventuele verzekeringskosten.
 • Vanaf de 14e dag inbegrepen vóór de datum van het begin van het verblijf zal geen teruggave plaatsvinden.

Het bedrag van de toeristenbelasting is niet inbegrepen in het bedrag van het verblijf.

 

5.2: Registratie van een verzekering die in het bijzonder de annulering van het verblijf dekt.

 

Indien zij dit wensen, kunnen de klanten van het bedrijf Toisond’Or, naast de prijs van hun verblijf, inschrijven op het moment van hun reservering of vóór het begin van het annuleringskostenplan van de Verzekeraar, de Verzekering door SARL GRITCHEN TOLEDE AND ASSOCIES verzekeringsbemiddelingsbureau bij Allianz IARD, met de vermelding dat:

 • de prijs van deze verzekering is vastgesteld op 4% van het totale verblijf van de klant (accommodatie en aanvullende diensten die in het bestand zijn inbegrepen, zoals het huren van een kinderbedje, het toevoegen van ontbijt ...);
 • Klanten die zich op deze verzekering abonneren, moeten contact opnemen met GRITCHEN AFFINITY (contactgegevens in de algemene voorwaarden van de verzekering) in geval van een calamiteit die waarschijnlijk de executie van de bijbehorende garantie met zich mee zal brengen;
 • Het bedrijf La Toisond’Or kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de garanties van de Verzekering, de tenuitvoerbrenging van de Verzekering, de aanname van claims gedeclareerd door klanten of hun vergoeding;
 • de inhoud van de verzekering (dekking, voorwaarden, bedrag, aftrekbaar, uitsluitingen, opzet, enz.) wordt beschreven in de algemene voorwaarden voor de inschrijving op de verzekering online beschikbaar: https://gap.gritchen.fr/minurl/uwAXoSc6/

 

5.3: Annulering door Toisond’Or

In het geval La Toisond’Or het verblijf annuleert en geen gelijkwaardige alternatief voorstelt, dan worden alle gestorte bedragen u onmiddellijk terugbetaald. Deze annulering leidt echter niet tot de betaling van een schadevergoeding of intresten.

Op dezelfde manier worden bij een annulering door Toison d’Or wegens een geval van overmacht, zoals bepaald in het artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, alleen de gestorte bedragen maar geen enkele schadevergoeding terugbetaald. 

 

1.1: Verhuurde accommodatie

• De verhuurde accommodatie is uitgerust. Het basisbedrag geldt voor 1 tot 6 plaatsen, al naargelang het type accommodatie

• RIVIERA VILLAGES houdt zich het recht voor de toegang tot het resort te weigeren aan groepen of gezinnen met meer mensen dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie of het bedrag van het verblijf te verhogen. 

• Mogelijkheid tot het kiezen van een specifiek chalet door betaling van een supplement van 10% (volgens beschikbaarheid). 

Elke verandering van accommodatie (al naar gelang de beschikbaarheid), bij aankomst of tijdens het verblijf dat wordt gedaan op eigen verzoek zal gefactureerd worden voor het tarief bijbehorend aan het nieuwe type accommodatie. Er vindt tevens een toeslag van 10% plaats over het gewijzigde verblijfsbedrag.

 

 

2 - AANKOMST

2.1: Overhandiging van de sleutels

De aankomstdata kunnen verschillen afhankelijk van de resorts en de periodes (raadpleeg de specifieke voorwaarden van elk resort). Op de dag van uw aankomst in RIVIERA VILLAGES zijn de chalets beschikbaar vanaf 16.00 uur. In het geval van voortijdige aankomst en afhankelijk van onze beschikbaarheden, wordt alles in het werk gesteld om de wachttijd te verkorten.

 

2.2: Borg

Bij aankomst wordt aan de klant een borg van 200 euro gevraagd. Deze dient bij aankomst met bankkaart of cheque te worden betaald. Deze borg wordt aan de klant terugbetaald op de dag van vertrek en na volledige controle (INVENTARIS) van het chalet. De directie houdt zich het recht voor om de hele of een deel van de borg in te houden in geval van een gebrek aan respect voor de hygiëne en/of het gehuurde materiaal. Als de huurder vertrekt buiten de openingsuren van de receptie, wordt het chalet nadien gecontroleerd en wordt de borg per post teruggestuurd. Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval de kosten groter zijn dan het bedrag van de borg.

 

3 - TIJDENS UW VERBLIJF

 

3.1: Intern reglement

In RIVIERA VILLAGES wordt een intern reglement opgehangen. We vragen u het te lezen en er rekening mee te houden. Alle klanten dienen de bepalingen van het intern reglement na te leven. Elke huurder is verantwoordelijk voor de problemen en overlast die worden veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

3.2: Verlies, diefstal, schade

Het bedrijf TOISON D’OR is niet verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen in onze verblijven, zowel in de woningen als op de parkeerterreinen of gemeenschappelijke ruimten. Het bedrijf TOISON D’OR wijst bijgevolg elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden enz. of in een geval van burgerlijke aansprakelijkheid van de vakantieganger. RIVIERA VILLAGES wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot geld en persoonlijke bezittingen van de huurder. We raden u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om indien nodig een uitbreiding van uw persoonlijke garanties te verkrijgen.

 

3.3: Dieren

Huisdieren zijn toegelaten mits betaling van een vast bedrag van 10 euro/dag als u huurt. Deze moeten voortdurend in de gaten worden gehouden en overdag aan de leiband worden gehouden. Elk gebrek aan hygiëne (schoonmaakgereedschap gratis verkrijgbaar aan de receptie) of veiligheid dat door het dier wordt veroorzaakt, kan leiden tot de uitzetting van zijn bazen. Een departementaal besluit verbiedt de aanwezigheid van huisdieren op het strand. Het vaccinatieboekje voor honden en katten dient bijgewerkt te zijn. Honden van de eerste categorie zijn ten strengste verboden in het openbaar vervoer, op openbare plaatsen met uitzondering van de openbare weg, en publiek toegankelijke kantoren. Honden van de tweede categorie dienen gemuilkorfd te zijn en door een meerderjarige aan de leiband worden gehouden.

 

4 - VERTREK

Op de in uw contract vermelde dag van vertrek moet de gehuurde accommodatie vóór 10 uur ‘s ochtends ontruimd zijn. Late check-out is alleen mogelijk als de beschikbaarheid dit toelaat, en tegen betaling van 30 euro op de avond voor vertrek. Late check-out staat u toe om, op voorwaarde dat u deze service op de avond voor uw vertrek gereserveerd en betaald heeft bij de receptie, tot uiterlijk 12.00 uur over uw accommodatie te beschikken. De accommodatie moet schoon zijn en de inventaris moet kunnen worden opgemaakt. Elk kapot of beschadigd voorwerp is te uwen laste, evenals het herstel in de oorspronkelijke staat als dit nodig wordt geacht. De borg wordt u terugbetaald op het einde van het verblijf, verminderd met de ingehouden schadevergoeding voor eventuele schade die bij het vertrek wordt vastgesteld. 

Het inhouden van de borg sluit geen extra schadevergoeding uit in het geval de kosten groter zijn dan het bedrag van de borg. 

 

ANDERE VOORWAARDEN

 

1 - KLACHTEN

Er is een klachtenprocedure beschikbaar voor onze klanten waarmee ze hun eventuele ontevredenheid over het verloop van hun verblijf kunnen melden.  De klant kan zijn klacht melden via de post La Toison d’Or, 842 Chemin des Tamaris, 83350 RAMATUELLE Frankrijk), via e-mail (toison@riviera-villages.com) of via ons tevredenheidsonderzoek aan het einde van het verblijf. Tijdens het verblijf zijn de mensen aan de receptie van 8.00 tot 20.00 uur beschikbaar om uw klachten in overweging te nemen. Klachten kunnen gaan over het feit dat de accommodatie niet overeenstemt met de reservering of dat de diensten niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. De directie verbindt er zich toe elke niet-anonieme schriftelijke klacht omstandig te beantwoorden. In het geval een klant een tegenprestatie wenst voor zijn klacht, dient de klacht via aangetekende brief met ontvangstbewijs te worden gestuurd naar de beheerder van het resort in de maand die volgt op het verblijf. Hierbij mag het dossiernummer niet worden vergeten.

 

2 - VERANTWOORDELIJKHEID

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L.212-1 van de consumentenwet verbindt RIVIERA VILLAGES zich ertoe met haar diensten de geldende voorschriften na te leven. De klant erkent uitdrukkelijk dat RIVIERA VILLAGES niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor door haar partners of derden geleverde foutieve informatie in haar brochure of op de website van RIVIERA VILLAGES met betrekking tot de resorts, en met name de foto’s, de beschrijvingen, de activiteiten, de recreatie, de diensten en de openingsdata. Alle foto’s en teksten die in de brochure of op de website van RIVIERA VILLAGES worden gebruikt, zijn niet-contractueel. Ze zijn louter indicatief.

Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten en installaties die door de resorts worden voorgesteld en in de beschrijving in de brochure vermeld staan, worden geschrapt, met name als gevolg van weersomstandigheden of in geval van overmacht zoals bepaald door de Franse gerechtshoven. Het bedrijf TOISON D'OR is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract. Niettemin draagt het bedrijf TOISON D'OR geen verantwoordelijkheid in de gevallen waarin het niet of slecht uitvoeren van het contract te wijten is aan ofwel de klant, ofwel aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij de levering van in het contract voorziene diensten of in geval van overmacht zoals bepaald in artikel 1148 van het Franse Burgerlijk Wetboek. 

 

3 - GESCHILLEN

Elke klacht over diensten die niet zouden overeenstemmen met de contractuele verplichtingen, moet voorafgaand schriftelijk en via aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gestuurd naar de beheerder van het betreffende resort. De klant en RIVIERA VILLAGES erkennen uitdrukkelijk dat hun relatie wordt geregeld naar Frans recht. In geval van geschillen, wordt de bevoegdheid overgedragen aan de gerechtshoven van de locatie van het resort.

 

4 - BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

De informatie die u ons bij uw bestelling opgeeft, wordt niet aan derden overgedragen. Deze informatie wordt door RIVIERA VILLAGES als vertrouwelijk beschouwd. De informatie wordt uitsluitend gebruikt door de interne diensten van Riviera Villages voor de behandeling van uw bestelling en om de communicatie en het dienstenaanbod voor klanten van RIVIERA VILLAGES te verbeteren en verpersoonlijken in functie van uw interesses. 

Overeenkomstig de Franse informatica- en vrijhedenwet van 6 januari 1978 beschikt u over het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het volstaat om uw verzoek daartoe met de post te sturen naar het volgende adres met vermelding van uw familienaam, voornaam en adres: LA TOISON D’OR Plage de Pampelonne – 842 Chemin des Tamaris 83350 RAMATUELLE - Frankrijk

 

5 - SPECIFIEKE VOORWAARDEN VAN TOISON D'OR

 

TOISON D'OR is geopend van 1 juni tot 12 oktober 2020. In die periode is de receptie elke dag geopend van 8.00 tot 20.00 uur. Onze veiligheidsdienst is aanwezig van 20.00 tot 8.00 uur. Het is mogelijk om een specifiek chalet te kiezen door het betalen van een supplement van 10% (volgens beschikbaarheid tijdens de reservering). Elke reservering is inclusief een parkeerplaats voor SLECHTS ÉÉN voertuig. Voor de toegang tot de site van TOISON D'OR wordt voor elk extra voertuig van de houder van een reservering 10 euro per dag en per voertuig berekend. Deze prijs betreft de toegang tot de site en is geen garantie voor een parkeerplaats. De eindschoonmaak, beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen.

 

6 - POLITIEFICHES

Als gevolg van het decreet 2015-1002 van 18 augustus 2015 zijn de uitbaters van kampeerterreinen, caravanstandplaatsen en andere terreinen verplicht om buitenlanders bij aankomst een persoonlijk politiefiche te laten invullen en ondertekenen. Het model daarvan is bepaald door het gezamenlijke besluit van de Franse ministers van binnenlandse zaken, immigratie en toerisme. De persoonlijke gegevens die hierbij worden verzameld, zijn met name:
 

1. De familienaam en voornamen 

2. De geboortedatum en -plaats

3. De nationaliteit

4. De vaste woonplaats van de buitenlander

5. Het mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de buitenlander

6. De aankomstdatum in het etablissement en de voorziene vertrekdatum

Kinderen jonger dan 15 jaar mogen vermeld staan op de fiche van de volwassene die hen vergezelt. 

7 – BEMIDDELING BIJ CONSUMENTENGESCHILLEN
Overeenkomstig de bepaling van de Franse Consumentenwet aangaande de bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de klant het recht op gratis gebruik van de bemiddelingsservice aangeboden door TOISON D'OR. De derhalve voorgestelde mediator consumentenrecht is MEDICYS.
 

Deze bemiddelingsinstantie is bereikbaar via:

- de website www.medicys.fr;

- of per post: MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice- 73, Boulevard de Clichy, 75009 – Parijs, Frankrijk 

 

8 – GEVONDEN VOORWERPEN

De receptie en het bewaren van gevonden voorwerpen:

• Onmiddellijk na ontvangst worden de gevonden voorwerpen geregistreerd in onze database. Ze zullen 30 dagen worden bewaard. Bederfelijke of gevaarlijke goederen worden onmiddellijk vernietigd.

• U kunt het verlies melden per telefoon of ter plekke bij een van onze recepties. Onze receptiemedewerkers kunnen uw vragen beantwoorden en uw melding registreren via +33 (0) 4 94 79 83 54 of per e-mail: toison@riviera-villages.com

Melding van verlies:.

• De gevonden voorwerpen: ·Als uw voorwerp gevonden is, kunt u het binnen 30 dagen ophalen bij de receptie op vertoon van een identiteitsbewijs of het laten opsturen naar uw huisadres. In het laatste geval wordt een tarief van 30 euro berekend om de kosten van deze service te dekken.

• Niet teruggeven gevonden voorwerpen
Bij het uitblijven van teruggave aan de eigenaar, wordt het voorwerp na het verstrijken van de termijn van een maand geschonken aan een weldadigheidsorganisatie ofwel vernietigd.

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ONLINE RESERVERING

1 - TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN OVER DE MODALITEITEN 

VOOR ONLINE RESERVERING

Zoals eerder vermeld, beschikt de klant over de mogelijkheid om zijn verblijf online te reserveren op de website www.riviera-villages.com. Ondanks de toepassing van rechtswege van de voorgaande clausules van de onderhavige algemene voorwaarden bij elke reservering ongeacht de vorm, worden hier de technische modaliteiten van de online reservering verduidelijkt. De klant kiest zijn reservering op het internet in functie van de beschikbaarheid en het toepasselijke tarief. De klant kan eveneens bepaalde optionele diensten kiezen. Deze online reservering loopt via diverse stappen zodat de klant kan nagaan of het gekozen verblijf aan zijn wensen voldoet en hij op zijn reservering kan terugkomen vóór hij ze definitief bevestigt. De reservering van het verblijf bij TOISON D'OR wordt pas geldig geregistreerd op de site wanneer de klant duidelijk is geïdentificeerd via zijn login of hij een gebruikersaccount aanmaakt.

Via de definitieve bevestiging van de reservering kan de klant controleren of deze volledig voldoet en gaat hij akkoord met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voordat hij overgaat tot de beveiligde betaling van het gevraagde voorschot van 50%.

Op het einde van deze stappen bevestigt TOISON D'OR de geregistreerde reservering via e-mail, waarin ook de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden nog eens worden vermeld. De reservering wordt als definitief beschouwd zodra de klant de e-mail van TOISON D'OR met de bevestiging van de reservering heeft ontvangen. Deze bevestiging geldt als datum van het aangaan van het verkoopcontract en als datum van het aanvaarden van de onderhavige algemene voorwaarden.

 

2 - ONLINE BETALING EN BEVEILIGING VAN DE TRANSACTIES 

We herinneren u eraan:

- dat een eerste factuur ter waarde van 50% van het bedrag van uw reservering moet worden betaald bij de online reservering van uw verblijf, 

- dat het saldo van uw verblijf automatisch op dezelfde creditkaart in rekening wordt gebracht en dit 30 dagen vóór uw aankomst. De betaling gebeurt online via een creditkaart (uitsluitend Visa en MasterCard/Eurocard en American Express) en via beveiligde betaling via Pay Box. Alle nodige middelen worden aangewend om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de via het internet overgedragen gegevens te verzekeren. Om die reden maakt de website gebruik van de beveiligde betalingsmodule SSL (Secure Socket Layer) zodat de overgedragen gegevens met software worden gecodeerd en geen enkele andere partij er kennis kan van nemen.

 

1Société par Actions Simplifiée (SAS)
Dit is een bijzondere vorm van een SARL, waarbij er mee vrijheid bestaat in het vaststellen van de statuten. De SAS wordt vooral gebruikt bij overnames en joint-ventures en voor besloten vennootschappen van grotere omvang

Kon Tiki is dit jaar geopend tot 1 november 2020 !

De reserveringen voor volgende jaar 2021 gaan beginnen op:
Prairies de la Mer en Toison d’Or : 23 november 2020
Kon Tiki : 7 december 2020

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en u ontvangt een herinnering voor het begin van de reserveringen zodat u van de meest aantrekkelijke prijzen kunt gebruik maken.

Inschrijven

Tot ziens bij Riviera Villages.

×